ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆՑԻԻՆ ՇԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ

 

 

            Արուարձանի աղմկոտ սրճարանը Էլպիսը եւ Մակարուհին կը սպասէինք: Սարգիս չունէինք, բայց ուզած էին «ս. Սարգիսի հելվա» գնել:

            Արմենակ մատով ցոյց տուաւ փողոցէն անցնող երիտասարդ մը, որուն կողքէն կը քալէր գեղեցիկ շուն մը: Ըսաւ.

            – Նայի՛ր, ասոր պէս ազնուացեղ շուն մը ունեցայ տարիներ առաջ: Ըսին՝ պերժէ ալըման: Բարեկամ մը մեր տունը եկաւ, ըսաւ որ պիտի ճամբորդէր, շանկապը ձեռքս տուաւ եւ ըսաւ՝ այլեւս քեզի կը հետեւի: Ըսի՝ կը վախնամ: Ան ինծի չէ վարժուած, չի հնազանդիր: Ըսաւ՝ մի՛ մտահոգուիր, քանի որ ես կապը դրի ափիդ մէջ, դուն դարձար տէրը, իսկ երբ դուն զինք կերակրես, կ’ենթարկուի քեզի, շուները դիւրին տէր կը փոխեն:

            – Յետո՞յ:

            – Երբ մեր քաղաքէն պիտի մեկնէինք, ինչպէս որ բարեկամս շանկապը ափիս մէջ դրած էր եւ շունը տէր փոխած, ես ալ դրացիիս առաջարկեցի, որ համաձայնեցաւ, կապը տուի իրեն եւ շունը նոր տէր գտաւ:

            Սպասեակը երկու բաժակ սուրճ բերաւ:

            Ումպ մը սուրճ կուլ տալէ ետք, Կեդրոնականցին, մտածկոտ, առանց իմ կողմս նայելու, մենախօսեց:

            – Մակա՛ր, երբեմն կը մտածեմ մեր ընկերութեան մասին: Իմ շանս վիճակին մէջ մարդիկ կան, կը հնազանդին, փոր մը հացի համար իրենց վզկապը կու տան ուրիշին: Ճիշդ մեր ըրածին պէս: Երբ շան պէտք չունեցանք, կապը տուինք ուրիշին: Երբեմն կը մտածեմ, որ մարդ արարածը ինք իր ձեռքով իր վզկապը կը յանձնէ ուրիշին միշտ փոր մը հացի համար, նոյնիսկ երբ այդ հացին ընկերանան խորտիկներ եւ ձկնկիթ:

            – Յոռետես ես Արմենակ, մարդը ազատ է, ինք կ’որոշէ իր ընելիքը, գիտէ մերժել:

            – Միամիտ ես, Մակա՛ր, այդ քու ըսած ազատութիւնդ բուրգին գագաթը նստողներուն համար է, մեծամասնութիւնը կը բաղկանայ երջանկութեամբ տէր ունեցողներէ եւ տէր փնտռողներէ:

            – Ըսել կ’ուզես, որ մարդ շան ենթակայութիւն ունի իր նմանին հանդէպ: 

            – Մակա՛ր, եթէ կոյր չես, կը տեսնես: Կը պատահի, որ ոմանք, խածնելով եւ յօշոտելով իրենց նմանները, անոնց վզկապները կ’առնեն իրենց ափին մէջ, Ալասքա ապրողի պէս զանոնք կը լծեն իրենց սայլին: Եւ կ’ընթանայ կեանքը, վեր վար, վար վեր:

            Հասան Էլպիսն ու Մակարուհին, ս. Սարգիսի հէլվայով, եւ ուրիշ բաներով, որոնք կեանքը կը քաղցրացնեն, այլապէս, եթէ միայն Կեդրոնականցին լսենք, սրտի տագնապ կ’ունենանք:

            Էլպիս հարցուց.

            -Ի՞նչ ըրիք այս երկու ժամուան ընթացքին:

            Ըսի՝

            – Արմենակ շունի ընկերահոգեբանութեան դաս տուաւ:

 

Մակար, Պէրիտոն, 19 փետր. 2019

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*