Քայլերգի Փոփոխման Յանկերգը

ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Խմբագրական

«Ամէն ոք կը մտածէ աշխարհը փոխելու մասին, բայց ոչ ոք կը մտածէ ինքզինք փոխելու մասին»

Լէօ Թոլսթոյ

 

Վերջին քանի մը օրերուն, անգամ մը եւս բեմահարթակի վրայ է «Մեր Հայրենիք» քայլերգը փոխարինելու եւ նոր օրհներգ մը պատրաստելու մտայղացում-առաջարկը։

Բազմիցս այս նիւթը արծարծուած ու պարզապէս «ծեծուած» է։  Նոյնիսկ  Սերժ Սարգսեանի նախագահութեան օրերուն, փաստացի արտայայտութիւններ եղած են, թէ այնքան ատեն որ Հ․Յ․Դաշնակցութիւնը  գործօն է  կառավարութեան մէջ, կարելի չէ օրհներգին խնդիրը արծարծել: Հաստատում մը կամ արտայայտութիւն մը, որ հայորդիէն աւելի կրնայ մտահոգել երդուեալդաշնակցականը։ Արդարեւ, այս վերջինը, առանց տատամսելու իրաւունք ունի բացայայտելու իր ընդվզումն ու ցասումը, նմանօրինակ հաստատումի մը դիմաց։ Դաշնակցականի մը համար յստակ է տարբերութիւնը Հայաստանի «Մեր Հայրենիք» քայլերգին եւ իր պատկանած եւ հաւատամքով երդում տուած կուսակցութեան «Մշակ Բանուոր» քայլերգին։ Անոր համար, պարզ ու մեկին յստակ է թէ «Մեր Հայրենիք»-ը իր հայրենիքինն է։

Ճի՛շդ է․․․պատմութիւնը կը փաստէ, որ Ա․ հանրապետութեան օրերուն, դարեր շարունակ պայքարած հայ ժողովուրդի ծննդոցին արդիւնքն է ո՛չ միայն «Մեր հայրենիք» քայլերգը, այլ նաեւ եռագոյն դրօշն ու զինանշանը՝ երեք հիմնական խորհրդանիշները։

Հոս տեղին է նշել, թէ 2015-ի Սահմանադրութեան 21-րդ յօդուածին մէջ յստակօրէն կը ներկայացուի եռագոյն դրօշակին ու զինանշանին հիմնական նկարագրութիւնը։ Իսկ «Մեր Հայրենիք»-իառնչութեամբ միեւնոյն յօդուածը ոչ յստակ նախադասութեամբ մը կը տեղեկացնէ, թէ «Հայաստանի Հանրապետութեան օրհներգը սահմանւում է օրէնքով»։

Պատմութեան էջերը լաւապէս թերթատելով, կարելի է ամենայն յստակութեամբ իմանալ, թէ Յունիս 1991-ին այդ օրերու Հայաստանի Գերագոյն Խորհուրդը կազմակերպած է մրցոյթ մը, որապարդիւն եղած է։ Նմանօրինակ երկու մրցոյթներ ալ կազմակերպուած են այն թուականներուն, երբ Հ․Յ․Դաշնակցութիւնը մաս կը կազմէր կառավարութեան։

Մինչդեռ այն աւելի քան եօթ տարիներուն (2009-էն 2016), երբ Հ․Յ․Դաշնակցութիւնը կառավարութեան մաս չէր կազմեր եւ ընդդիմադիր կուսակցութիւն կը նկատուէր, այս քայլերգինշուրջ ստեղծուած փոթորիկը մարած էր։

Ամիսներ առաջ առ յաւէտ հեռացած Շարլ Ազնաւուր օրին նախագահ Սերժ Սարգսեանին փափաք յայտնած էր, որ 1988-ի Սպիտակի երկրաշարժի յիշատակին պատրաստուած «Քեզ համար, Հայաստան» ( Pour toi, Armenie) երգը նկատի առնուի իբրեւ Հայաստանի քայլերգ։ Բարեբախտաբար, նախագահ Սարգսեան համամիտ գտնուած էր․․․Այլապէս, եթէ դէմ արտայայտուած ըլլար, անոր հանդէպ ստեղծուած անհանդուրժողութեան հետեւանքով, այս տարբերակն ալ կրնար առաջադրուիլ իբրեւ քայլերգ։

Դեռ էջեր մրոտած են Միքայէլ Նալպանտեանի գրած «Մեր Հայրենիք»-ին մասին, թէ իտալական երաժշտական երանգներէ մտայղացուած է եւ հայերէն տարբերակի վերածուած՝Բարսեղ Կանաչեանի կողմէ։

Կրկին ու կրկին տեղին է շեշտել, թէ «Մեր Հայրենիք»-ը ամբողջ հայութեան քայլերգն է։ Ան չի պատկանիր եւ չի կրնար պատկանիլ որեւէ փաղանգի, ընտրանիի կամ փոքրամասնութեան։

Ռուս գրագէտ Թոլսթոյի վերոյիշեալ խօսքերէն ետք, կարելի է եզրակացնել նաեւ հանճար Ալպերթ Այնշթայնի մէկ հաստատումով, թէ.

«Աշխարհը, ինչպէս որ մենք ստեղծած ենք զայն, մեր մտածողութեան մէկ գործընթացն է: Ան չի փոխուիր առանց մեր մտածումը փոխելու»:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*