Հայ Օգնութեան Միութեան «Հայ Սիրտ» Պարբերաթերթի 80-ամեակի Առթիւ

Ամիս մը առաջ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսը 2019-ը հռչակեց «Հայ Մամուլի Տարի»: Ակնարկելով Հայ
մամուլի ծագման ու պատմական հոլովոյթին առնչուած կարգ մը հիմնական երեւոյթներուն, անկասկածօրէն կը
տեսնենք մամուլի արժէքը՝ որ իր աննախընթաց եւ ազդու դերը ունի հայ կեանքէն ներս:
2019-թուականը նաեւ կը զուգադիպի Հայ Օգնութեան Միութեան «Հայ Սիրտ» Պարբերաթերթի 80-ամեակին, որ իր
կարգին որպէս հրատարակութիւն իր եզակի դեր խաղցած է հայ կնոջ զարգացման եւ ծաւալումին մէջ: Յունուար 1939-ը թուականին,

«Հայ Սիրտի» առաջին թիւը կը հրատարակուի, ուր կ’ընդգծուի պարբերաթերթի 5 ձգտումները․-
Ա – Պատրաստել Հայ գիտակից մայրեր,
Բ – Զարկ տալ նոր սերունդի հայեցի դաստիարակութեան,
Գ – Առողջ պահել հայ ընտանիքը,
Դ – Մղել Հայ կինը հաւաքական աշխատանքի, եւ
Ե – Զարգացնել հայ կնոջ մէջ ձեռներէցութեան ոգին:
80 Տարիներու ընթացքին, հրատարակուած է 162 «Հայ Սիրտ»-ի թիւեր, որոնց էջերէն հայ ժողովուրդը եւ
յատկապէս Հայ կինը կը սկսի ծանօթանալ կիներու յուզող հարցերու մասին, կը ստանայ դաստիարակչական,
կազմակերպչական, մանկավարժական, եւ առողջապահական նիւթերու վերաբերեալ գիտելիքներ, կը հաղորդուի Հայ
Օգնութեան Միութեան համաշխարհային գործունէութեան աշխատանքներով, կը ծանօթանայ գաղութի վաստակաւոր
դէմքերուն, եւ պարբերաբար կը սորվի խոհանոցային գիտելիքներ, կատակներ, եւ հանելուկներ:
Սոյն առթիւ, 1939 տարուան 4 հրատարակութիւնները տեղադրուած են սոյն կայքէջին վրայ եւ հասանելի են բոլորին
այս հասցէով՝ https://issuu.com/ars19106:
Ուրախ ենք յայտարարելու թէ այս տարի լոյս պիտի տեսնէ «Հայ Սիրտ»-ի 163-րդ թիւը:
Հարկ է նաեւ հոս շնորհակալութիւն յայտնել, սփիւռքահայ գաղութի եւ հայրենիքի մէջ գործող հայ մամուլի
օրաթերթերուն եւ շաբաթաթերթերուն, որոնք միշտ ալ սիրով իրենց էջերուն մէջ կը տեղադրեն Հայ Օգնութեան
Միութեան մասնաճիւղերու եւ շրջաններու մէջ կատարուած տեղական կամ համահայկական լուրերը: Քաջ կը
գիտակցինք, թէ այս համաշխարհայնացած ներկայ աշխարհին մէջ, երբեմն դժուար պայմաններու տակ կը գործեն
հայկական թերթերը: Առ այդ, կոչ կ՛ուղենք մեր անդամներուն, առեւտրական հիմնարկներուն ու
հաստատութիւններուն, որ շարունակեն սատարել հայ մամուլին, թէ բաժանորդագրուելով եւ թէ նուիրատուութիւններ
կատարելով:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*