2 ­Սեպ­տեմ­բեր 1991. ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հռչա­կու­մը եւ Ա­զատ, Ան­կախ ու ­Միա­ցեալ ­Հա­յաս­տա­նի ի­րա­կա­նաց­ման վե­րա­նո­րոգ Ու­ղին

Ն. 2 ­Սեպ­տեմ­բե­րը, 27 տա­րի ա­ռաջ, պատ­մա­կան նշա­նա­կու­թեամբ բախ­տո­րոշ դար­ձա­կէտ մը խորհր­դանշող թո­ւա­կան դար­ձաւ հա­յոց պատ­մու­թեան մէջ։ Ար­ցա­խի քա­ջա­րի հա­յու­թիւ­նը, իր կող­քին ու թի­կուն­քին ու­նե­նա­լով ամ­բողջ հայ ժո­ղո­վուր­դը, Հա­յաս­տա­նէն մին­չեւ...

Արցախը Մեր Հպարտութիւնն Է. (Անկախութեան Հռչակման 27-ամեակ)

ՀԱՄԲԻԿ ՊԻԼԱԼԵԱՆ Մեր անմիջական շրջապատին մէջ յաճախ կը լսենք, թէ այլեւս պէտք է զանց առնել դասականութիւն բուրող խորագիրներ, ձերբազատիլ կարգախօսային բառերու շքերթէն, շրջանցել, այսպէս ըսած,  կաղապարուած մտածումներու պարտադրանքը եւ հարցերուն...

Պատշաճ Յարգանք Վահէ Յարութիւնեանի Յիշատակին

Կիրակի, 2 Սեպտեմբերի յետմիջօրէին, Հ.Յ.Դաշնակցութեան Կլենտէյլի (Գալիֆորնիա) «Գարամանուկեան» կեդրոնի սրահին մէջ, տեղի ունեցաւ ոգեկոչական հաւաք մը, յարգելու համար յիշատակն ու վաստակը Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի գործավար եւ աշխատակազմի ղեկավար, նորոգ հանգուցեալ Վահէ...
Social profiles