Hairenik Weekly Newspaper

Հ.Յ․Դ․ «Նիկոլ Աղբալեան» Ուսանողական Միութեան Հերթական Բանակումը


Օգոստոս 14-19-ին Աղաւնաձորի մէջ կայացաւ Հ․Յ․Դ․ «Նիկոլ Աղբալեան» ուսանողական միութեան հերթական բանակումը, որ նուիրուած էր Արցախեան շարժման 30-ամեակին եւ կը կրէր «Յանուն Արցախի, ի փառս հայրենիքի» կարգախօսը:

Հինգ օր տեւած բանակումի ընթացքին, ընկերական ջերմ մթնոլորտի մէջ երիտասարդներն ու կուսակցութեան համակիրները քննարկեցին արդիական հարցերը, որոնք կ՛ընդգրկէին Հայաստանի ներքին եւ արտաքին քաղաքականության ընթացիկ իրավիճակը, Արցախեան հիմնախնդիրը, Սփիւռքի հայկական լոպպին, Հ․Յ․ Դաշնակցության ծրագրային եւ կանոնագրային առաջնահերթութիւնները, ինչպէս նաեւ քարոզչական մեքենան: