Խմբագրական

Որքա՜ն Կ՛ափսոսանք Եւ Կը Ցաւինք

ՀԱՅՐԵՆԻՔ Խմբագրական «Հայելիները ցոլացնելէ առաջ, պէտք է աւելի մտածեն»                     Ժան Քոքթօ (ֆրանսացի վիպագիր, 1889-1963)  Քաղաքական մանիփուլացիայի՞ թէ անհանդուրժողութեան, անհեթեթութեան կամ ստրկամտութեան, սադրանքի եւ մութ հաշիւներու […]

Ազգային

Սեբաստացի Մուրատ (Խրիմեան, 1874-1918). ­Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Շարժ­ման Դիւ­ցազ­նա­կան Ֆե­տա­յին

Ն. Օ­գոս­տոս 4ի այս օ­րը կ­’ո­գե­կո­չենք հե­րո­սա­կան նա­հա­տա­կու­թեան հա­րիւ­րա­մեա­կը հայ ժո­ղո­վուր­դի քա­ջա­րի ծնունդ­նե­րէն ան­մահն Սե­բաս­տա­ցի ­Մու­րա­տի։ Մու­րատ զո­հո­ւե­ցաւ թրքա­կան զօր­քի ար­շա­ւան­քին դէմ ­Պա­քո­ւի հա­յու­թեան մղած ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան ան­հա­ւա­սար ու­ժե­րով ա­հեղ կռո­ւի ըն­թաց­քին, ճիշդ այն պա­հուն, երբ […]

Կիզակէտ

Ռուսաստանը Եւ Մենք…

ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆ Ռուսաստանի վերաբերմամբ, պատմականօրէն գոյութիւն ունեցած են (եւ ունի՛ն) երկու հակադիր կարծրատիպային (stereotypical) մտայնութիւններ՝ հայ քաղաքական կեանքի ֆոլքլորին մէջ: Առաջինը, որ կ՛ըսէ, թէ կարելի չէ որեւէ ձեւով Ռուսաստանին հակադրուիլ կամ նոյնիսկ հակաճառել անոր… քանի […]

Top Story

ԻՇԽԱՆԻԿՆ ՈՒ ԵՐԱԺԻՇՏԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ Թիք-թաք, թիք-թաք փոքրիկ իշխանը կը քալեցնէ իր փայտեայ զինուորները: Մէյ մը աջ, մէյ մը ձախ, ետեւ, առջեւ…: Գետնի փետուրէ բազմոցին նստած կը խաղայ զուարթ դէմքով, պահ մը կը սողայ փայտեայ զինուորը հեռո՜ւն տանելով, […]

Յօդուածներ

ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍՆԻԼ, ԶԱՅՆ ՏԱՐԱԾԵԼ ԵՒ ՊԱՀԵԼ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆԲՈՒԺԵԼԻ Ա՞ԽՏ Է

Յ. Պալեան              Իշխելու տենչը մարդուն ընկերացած է իր ստեղծման օրէն: Իշխելու տենչը յար եւ նման է անկուշտ ընչաքաղցութեան, թէեւ անոնք միաժամանակ կը ներկայանան: Իշխանութիւնը տարածելու եւ պահելու համար կը հնարուին վարդապետական տարազներ, անդենականի նախապատրաստութենէն […]