ՍԼԱՔՆԵՐ.- ԿՈՏՐԵԼ ԿԱՑԻՆԻ ՆՄԱՆ ԿՈԹԵՐ…

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ 1 Օգոստոս 2018 Հայաստանի պատկերասփիւռի մէկ կայանի լրատուական յայտագիրէն՝ 1 Օգոստոսին ի միջի այլոց հաղորդուեցաւ հետեւեալը. Հայաստանի բնակչութեան այժմու թիւը շուրջ 2.9 միլիոն է։ Մանրամասնութիւններ՝ վերջին շրջանին, քաղաքներէ...
Social profiles