Հ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆ ՎԱՀԱՆ ՉԵՐԱԶ ԿԻՒՄՐԻ ԿԸ ՎԵՐԱԴԱՌՆԱՅ 1200 ՍԿԱՈՒՏՆԵՐՈՒ ՓԱՌՔՈՎ ՈՒ ՊԱՏԻՒՈՎ

  Կիւմրին  փառքով ու պատիւով ընդունեց շուրջ դար մը առաջ, Ա. Հանրապետութեան օրերուն, բազմահազար որբերու խնամատար, դաստիարակ եւ սկաուտ խմբապետ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ական Վահան Չերազի արձանը, որ միութեան 100-ամեակի տօնակատարութիւններու ծիրէն ներս,...

ԿՈՒԼ ԿՈՒ ՏԱՆՔ ԴԱՌՆԱՀԱՄ ԴԵՂԱՀԱՏԻ ՊԷՍ… (Ընկեր Վահէ Յարութիւնեանի Յիշատակին)

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ «...Կը ցաւիմ, որ Կիրակի օրով տխուր լուր մը պիտի տամ քեզի։ Գիտեմ որ շատ պիտի նեղուիս... Հայաստան... քեզի եւ ինծի սիրելի ընկեր Վահիկը... Կեանքը քեզի... այսօր սրտի սուր...
Social profiles