Top Story

ՊՈԼՍՈՅ ՄԷՋ ԳՏՆՈՒՈՂ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՀԻՆԴԼԵԱՆԻ ՇԻՐԻՄԷՆ ՋԱՀԱՎԱՌՈՒԹԻՒՆ

July 16, 2018 0

Յուլիս 20-ին Հայոց ցեղասպանութեան Սուրբ նահատակներուն յիշատակը յաւերժացնող Ծիծեռնակաբերդէն մեկնարկը պիտի կատարուի Հ․Մ․Ը․Մ․-ի 100-ամեակի նախաձեռնութիւններուն` Հ․Մ․Ը․Մ․-ի հիմնադիրներուն շիրիմներէն բերուած հողերուն` հայրենի հողին միախառնումով եւ նոյն վայրերէն բոցավառած ջահերու միացումով` Ծիծեռնակաբերդի անմար կրակին։ Հ․Մ․Ը․Մ․-ի հիմնադիրներէն, Հայոց […]

Այլազան

ԱՐԻՒՆ ԵՒ ԱՐԻՒՆԱՀՈՍՈՒԹԻՒՆ

July 16, 2018 0

Բժիշկ Կարպիս Հարպոյեան Մոնրէալ Արիւնահոսութեան մասին խօսելէ առաջ ամփոփ ձեւով անդրադառնալու ենք արեան ծննդոցին, կազմութեան եւ պարտականութիւններուն: Արիւնը կարեւոր է մեր մարմնի բոլոր օրկաններու աշխատանքին եւ կեանքի  գոյատեւման համար: Արիւնը կը փոխադրէ թթուածին եւ սննդանիւթեր, […]

Top Story

Նամակ Իմ Սիրելի Քոյրերուն եւ Եղբայներուն

July 16, 2018 0

Սիրելի Քոյրեր եւ Եղբայրներ, Հայ իրականութեան մէջ, եղած են, եւ տակաւին գոյութիւն ունին միութիւններ կամ հաստատութիւններ որոնք մեր պատմութեան էջերուն մէջ պատուաւոր տեղ կը գրաւեն մինչեւ օրս։ Սակայն 100-ամեայ սա երիտասարդ հաստաբուն կաղնին, որուն չորս […]

Top Story

Մտորումներ` «Դրօշակ»-ի Յուլիս 13, 2018ի «Ո՞վ Է Դաշնակցականը» Յօդուածին Առիթով

July 16, 2018 0

Մուրատ Մանուկեան mouradmanoukian@yahoo.com Ողջունելի է միտքեր հրահրելու եւ փոխադարձ քննարկման եւ վերլուծութիւններու միջոցով գաղափարներու բիւրեղացման ճամբայ հարթելու «Դրօշակ»-ի խմբագրութեան այս նախաձեռնութիւնը: Ընտրուած նիւթը, որ կ՛առընչուի Դաշնակցականի հոգեկերտուածքին եւ կը կրէ «Ո՞վ է Դաշնակցականը» (https://hairenikweekly.com/2018/07/13/35732) խորագիրը […]