Top Story

ՊՈԼՍՈՅ ՄԷՋ ԳՏՆՈՒՈՂ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՀԻՆԴԼԵԱՆԻ ՇԻՐԻՄԷՆ ՋԱՀԱՎԱՌՈՒԹԻՒՆ

Յուլիս 20-ին Հայոց ցեղասպանութեան Սուրբ նահատակներուն յիշատակը յաւերժացնող Ծիծեռնակաբերդէն մեկնարկը պիտի կատարուի Հ․Մ․Ը․Մ․-ի 100-ամեակի նախաձեռնութիւններուն` Հ․Մ․Ը․Մ․-ի հիմնադիրներուն շիրիմներէն բերուած հողերուն` հայրենի հողին միախառնումով եւ նոյն վայրերէն բոցավառած ջահերու միացումով` Ծիծեռնակաբերդի անմար կրակին։ Հ․Մ․Ը․Մ․-ի հիմնադիրներէն, Հայոց […]

Այլազան

ԱՐԻՒՆ ԵՒ ԱՐԻՒՆԱՀՈՍՈՒԹԻՒՆ

Բժիշկ Կարպիս Հարպոյեան Մոնրէալ Արիւնահոսութեան մասին խօսելէ առաջ ամփոփ ձեւով անդրադառնալու ենք արեան ծննդոցին, կազմութեան եւ պարտականութիւններուն: Արիւնը կարեւոր է մեր մարմնի բոլոր օրկաններու աշխատանքին եւ կեանքի  գոյատեւման համար: Արիւնը կը փոխադրէ թթուածին եւ սննդանիւթեր, […]

Top Story

Նամակ Իմ Սիրելի Քոյրերուն եւ Եղբայներուն

Սիրելի Քոյրեր եւ Եղբայրներ, Հայ իրականութեան մէջ, եղած են, եւ տակաւին գոյութիւն ունին միութիւններ կամ հաստատութիւններ որոնք մեր պատմութեան էջերուն մէջ պատուաւոր տեղ կը գրաւեն մինչեւ օրս։ Սակայն 100-ամեայ սա երիտասարդ հաստաբուն կաղնին, որուն չորս […]

Top Story

Մտորումներ` «Դրօշակ»-ի Յուլիս 13, 2018ի «Ո՞վ Է Դաշնակցականը» Յօդուածին Առիթով

Մուրատ Մանուկեան mouradmanoukian@yahoo.com Ողջունելի է միտքեր հրահրելու եւ փոխադարձ քննարկման եւ վերլուծութիւններու միջոցով գաղափարներու բիւրեղացման ճամբայ հարթելու «Դրօշակ»-ի խմբագրութեան այս նախաձեռնութիւնը: Ընտրուած նիւթը, որ կ՛առընչուի Դաշնակցականի հոգեկերտուածքին եւ կը կրէ «Ո՞վ է Դաշնակցականը» (https://hairenikweekly.com/2018/07/13/35732) խորագիրը […]