12 Յուլիս 1921. Լեռնահայաստանի Անկումը Եւ Գարեգին Նժդեհի Պարսկաստան Անցումը

Ն. 1921ի այս օ­րը, Յու­լիս 12ին, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ա­զատ ու ան­կախ վեր­ջին տա­րածքն ու միջ­նա­բեր­դը՝ Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նը եւս ին­կաւ Կար­միր Բա­նա­կի տի­րա­պե­տու­թեան տակ։ Հա­յոց պատ­մու­թեան տխուր պա­հե­րէն մէ­կը կը խորհր­դան­շէ 12...

Թրքագէտ Մելինէ Անումեանի Գիրքի Անգլերէն Հրատարակութեան Շնորհանդէսը՝ Երեւանի Մէջ

ԵՐԵՒԱՆ․- Յունիս 28-ին, Արեւմտահայոց հարցերու ուսումնասիրութեան կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ թրքագէտ, Հանրային ձայնասփիւռի կայանի թրքերէն հաղորդումներու խմբագիր Մելինէ Անումեանի «Ճանաչում եւ դատապարտում,- Երիտթուրքերի դատավարութիւնները (1919-1921 եւ 1926 թուականներուն)» (Acknowledgment and...
Social profiles