Յօդուածներ

Լիւդվիգ Դուրեան (1933-2010). Սրտաբուխ երգերու եւ խորասոյզ խոհերու սիրուած բանաստեղծը

Ն. Յու­նիս 21-ի այս օ­րը կը նշենք ծնուն­դը հայ քնա­րեր­գու­թեան մե­րօ­րեայ տա­ղան­դա­ւոր­նե­րէն Լիւդ­վիգ Դու­րեա­նի, որ իր բա­նաս­տեղ­ծու­թեամբ եւ երգ ու խոհ բաշ­խող մշտա­հոս իր գրի­չով ար­ժա­նա­ւո­րա­պէս սի­րո­ւե­ցաւ ըն­թեր­ցող­նե­րուն կող­մէ. Գար­նան ամպ եմ, գա­լիս եմ ես, […]

Top Story

ԿԵԱՆՔԻ  ՍՏԵՂՆԵՐՈՒ ՎՐԱՅ ՆՈՒԱԳՈՒԵԼԷ ԵՏՔ  ԽՕՍՔԸ ԿԱՄ ԿԸ ԿՈՐՍՈՒԻ  ԿԱՄ Կ’ԸԼԼԱՅ ՄԱՐԴԿԱՅՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐԺԷՔ

 Յ. Պալեան             Տպագիր, հերցեան ալիք, պատկեր, ելեկտրոնային, խօսքի հեղեղին մէջ ենք. լրատուութիւն, հրապարակագրութիւն, համացանցային կապ եւ գրականութիւն: Այդ մշակոյթը, երբ դուրսէն եւ հեռուէն կը դիտենք, մեզի կը թուի բնական ըլլալ, իր տեսակներով, երանգներով, մարդոցմով, […]

Այլազան

Մինաս Մինասեանի Յիշատակին

Կիրակի Յունիս 10, 2018-ին, սրտի դառն կսկիծով ստացանք մեր սիրելի ընկերոջ՝ Մինաս Մինասեանի մահուան բօթը: Մինաս Մինասեան ծնած է հալէպ 1936 թուականին զաւակը՝ Տեր եւ Տիկ. Եզեկէլ եւ Վարդուհի  Մինասեաններու: Նախնական կրթութիւնը կը ստանայ հալէպի […]