Յօդուածներ

Լիւդվիգ Դուրեան (1933-2010). Սրտաբուխ երգերու եւ խորասոյզ խոհերու սիրուած բանաստեղծը

June 21, 2018 0

Ն. Յու­նիս 21-ի այս օ­րը կը նշենք ծնուն­դը հայ քնա­րեր­գու­թեան մե­րօ­րեայ տա­ղան­դա­ւոր­նե­րէն Լիւդ­վիգ Դու­րեա­նի, որ իր բա­նաս­տեղ­ծու­թեամբ եւ երգ ու խոհ բաշ­խող մշտա­հոս իր գրի­չով ար­ժա­նա­ւո­րա­պէս սի­րո­ւե­ցաւ ըն­թեր­ցող­նե­րուն կող­մէ. Գար­նան ամպ եմ, գա­լիս եմ ես, […]

Top Story

ԿԵԱՆՔԻ  ՍՏԵՂՆԵՐՈՒ ՎՐԱՅ ՆՈՒԱԳՈՒԵԼԷ ԵՏՔ  ԽՕՍՔԸ ԿԱՄ ԿԸ ԿՈՐՍՈՒԻ  ԿԱՄ Կ’ԸԼԼԱՅ ՄԱՐԴԿԱՅՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐԺԷՔ

June 21, 2018 0

 Յ. Պալեան             Տպագիր, հերցեան ալիք, պատկեր, ելեկտրոնային, խօսքի հեղեղին մէջ ենք. լրատուութիւն, հրապարակագրութիւն, համացանցային կապ եւ գրականութիւն: Այդ մշակոյթը, երբ դուրսէն եւ հեռուէն կը դիտենք, մեզի կը թուի բնական ըլլալ, իր տեսակներով, երանգներով, մարդոցմով, […]

Այլազան

Մինաս Մինասեանի Յիշատակին

June 21, 2018 0

Կիրակի Յունիս 10, 2018-ին, սրտի դառն կսկիծով ստացանք մեր սիրելի ընկերոջ՝ Մինաս Մինասեանի մահուան բօթը: Մինաս Մինասեան ծնած է հալէպ 1936 թուականին զաւակը՝ Տեր եւ Տիկ. Եզեկէլ եւ Վարդուհի  Մինասեաններու: Նախնական կրթութիւնը կը ստանայ հալէպի […]