ՄԵՐ ԳԻՏԱԿԻ՛Ց ՎԵՐԱԾԱՂԿՈՒՄԸ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Ապրիլ 2018 Հոկտեմբեր 2017-էն մինչեւ տարեվերջի օրերը, Քալիֆորնիա նահանգին մէջ տեղի ունեցան անտառային աղէտալի հրդեհներ, որոնք մահ ու աւեր տարածեցին Նափա հովիտէն մինչեւ Սանթա Պարպարայի, Վենթուրայի ու Լոս...

  Յակոբ Եափուճեանի Յիշատակին

Բժիշկ Կարպիս Հարպոյեան Մոնրէալ, Ապրիլ 8, 2018 Երկու ամիս առաջ կորսնցուցինք Յակոբ Եափուճեանը: Մեծ կորուստ մը: Ինչո՞ւ այս կայծակնային արագութեամբ հարուածեց մահը Յակոբին: Ինչո՞ւ այս սուռ եւ անակնկալ յաւիտենական ճամբորդութիւնը:...

Լիբանան.- Հ.Մ.Ը.Մ.-ի «Ատոմ Եւ Սելլա Թնճուկեան» Նոր Մարզադաշտերու Բացում

ՊԷՅՐՈՒԹ («Ազդակ»).- Ապրիլ 7-ին «Աղբալեան-Հ.Մ.Ը.Մ.» մարզամշակութային համալիրին մէջ յատուկ հանդիսութեամբ բացումը կատարուեցաւ «Ատոմ եւ Սելլա Թնճուկեան» նոր մարզադաշտերուն, որոնց վերանորոգումը, անհրաժեշտ տուեալներով օժտելու աշխատանքը, թեթեւ առաստաղով մը փակելն ու զանոնք...
Social profiles