Top Story

ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ ԼԵԶՈՒՆ

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ Անուշ ձայն մը կը բախի լսողութեանս, շատ մօտ ու սրտամօտ: Կողքի սենեակէն երաժշտական գործիքներուն ձայնն է, որ կը հոսի ու կը տարածուի իր հունին մէջ խաղաղութեամբ հոսող առուակի մը պէս: Կ՚ըլլան չէ՛ պահեր, […]

Յօդուածներ

ՄԵՐ ԳԻՏԱԿԻ՛Ց ՎԵՐԱԾԱՂԿՈՒՄԸ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Ապրիլ 2018 Հոկտեմբեր 2017-էն մինչեւ տարեվերջի օրերը, Քալիֆորնիա նահանգին մէջ տեղի ունեցան անտառային աղէտալի հրդեհներ, որոնք մահ ու աւեր տարածեցին Նափա հովիտէն մինչեւ Սանթա Պարպարայի, Վենթուրայի ու Լոս Անճելըսի մերձակայ ու Օրէնճ Քաունթիի […]

Top Story

  Յակոբ Եափուճեանի Յիշատակին

Բժիշկ Կարպիս Հարպոյեան Մոնրէալ, Ապրիլ 8, 2018 Երկու ամիս առաջ կորսնցուցինք Յակոբ Եափուճեանը: Մեծ կորուստ մը: Ինչո՞ւ այս կայծակնային արագութեամբ հարուածեց մահը Յակոբին: Ինչո՞ւ այս սուռ եւ անակնկալ յաւիտենական ճամբորդութիւնը: Կարելի՞ է չափսոսալ կեանքի խաւարման […]

Top Story

Լիբանան.- Հ.Մ.Ը.Մ.-ի «Ատոմ Եւ Սելլա Թնճուկեան» Նոր Մարզադաշտերու Բացում

ՊԷՅՐՈՒԹ («Ազդակ»).- Ապրիլ 7-ին «Աղբալեան-Հ.Մ.Ը.Մ.» մարզամշակութային համալիրին մէջ յատուկ հանդիսութեամբ բացումը կատարուեցաւ «Ատոմ եւ Սելլա Թնճուկեան» նոր մարզադաշտերուն, որոնց վերանորոգումը, անհրաժեշտ տուեալներով օժտելու աշխատանքը, թեթեւ առաստաղով մը փակելն ու զանոնք իբրեւ մարզադաշտ յարդարելը սիրայօժար կերպով […]