Յամառիլ Նոյն Սխալին Վրայ՝ 1922-էն Ի Վեր

ՍԵՒԱՆ ՏԷՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆ Հայաստանի խորհրդայնացումէն ետք, նոր վարչակարգին առաջին գործերէն մէկը ուղղա- գրութեան փոփոխութիւնը եղաւ։ Հայերէնի ուղղագրութեան վերաբերեալ մինչ այդ գիտական կամ հանրային քննարկումներ կ՚ըլլային, երկակի կամ բազմակի գրելաձեւեր, հնչիւնային համակարգի...
Social profiles