6-13 ­Փետ­րո­ւար 1919. Ա­րեւմ­տա­հա­յոց Երկ­րորդ ­Հա­մա­գու­մա­րը Եւ Ա­զատ, Ան­կախ Ու ­Միա­ցեալ Հա­յաս­տա­նի Հան­գա­նա­կը

Ն. Փետ­րո­ւար 6-13ի այս օ­րե­րուն, 99 տա­րի ա­ռաջ, Ե­րե­ւա­նի մէջ բա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ Ա­րեւմտա­հա­յոց Երկ­րորդ ­Հա­մա­գու­մա­րին, որ ազ­գա­յին-քա­ղա­քա­կան հիմ­նա­րար ներդ­րում եւ պատ­մա­կան մեծ նշա­նա­կու­թիւն ու­նե­ցաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի հե­տա­գայ հո­լո­վոյ­թին մէջ։ Նո­րաս­տեղծ...

ԵՐԵՒԱՆԵԱՆ ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (14)

Սօսի Միշոյեան-Տապպաղեան Կիրակի   Մեր բարեկամին առաջնեկի ծնունդը իրենց ուրախութիւն պարգեւելու փոխարէն սրտնեղութիւն պատճառեց: Տան անդորրութիւնը ձեւով մը խախտուեցաւ: Մեծ հայրիկը, որ երկար ատեն կ'երազէր մանչ թոռնիկ ունենալ, այժմ իրականացած...

Փետրուարեան  Ապստամբութիւնը…Մայիսեան Անկախութեան Հետքերով

ՀԱՅՐԵՆԻՔ Խմբագրական Հազիւ երկուքուկէս տարուան պատմութիւն ունեցող Հայաստանի Ա. անկախութեան (1918-1920) յաջորդող անքակտելի իրադարձութիւններէն մէկն է Փետրուարեան ապստամբութիւնը, որուն մասին ալ հաւանաբար շատ մելան պիտի հոսի, յատկապէս յառաջիկայ Մայիսին, անկախութեան...

Սուրբ Վարդանանցի Նշում` Պոսթընի Հայ Կաթողիկէ Սուրբ Խաչ Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Մէջ

Կիրակի, Փերտրուար 11, ժամը 10: 30-ին, ձայնաւոր Սուևբ Պատարագէն անմիջապէս ետք, տեղի պիտի ունենայ Սրբոց Վարդանանց նուիրուած գեղարուեստական յայտագիր մը որուն ընթացքին Սուրբ Խաչ Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Հովիւ՝Հայր Անտոն Ծ....

Սիմոն Աչիկգէօզեան.- Ար­ցա­խեան Ա­զա­տա­մար­տի Դաշ­նակ­ցա­կան Հե­րոսն Ու ­Մար­տու­նա­շէ­նի Հրա­մա­նա­տա­ր

Ն.   Փետ­րո­ւար 6ին հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ ծնուն­դը Ար­ցա­խեան Ա­զա­տա­մար­տի անձ­նո­ւէր հե­րոս­նե­րէն ­Սի­մոն Աչիկ­գէօ­զեա­նի, որ հա­յոց նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան մէջ իր ան­մո­ռա­նա­լի տե­ղը գրա­ւեց իբ­րեւ ­Մար­տու­նա­շէ­նի ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան ան­զու­գա­կան հրա­մա­նա­տա­րը։ Ինչ­պէս որ...

ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ (ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ)

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ Վարդանանց ճակատամարտը մեր պատմութեան ամենէն շատ քննարկուած եւ ուսումնասիրուած ճակատամարտներէն մէկն է, որու մասին թեր ու դէմ կարծիքներ արտայայտուած են ուսումնասիրողներու եւ ընդհանրապէս հայ հասարակութեան կողմէ: Այսպէս, ոմանք...
Social profiles