Կիզակէտ

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆՑԻՆ  ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ ԲՋԻՋ ՊԻՏԻ ՍՏԵՂԾԷ

              Ցուրտին դէմ կը պայքարինք, վառելանիւթ կը խնայենք, որպէսզի մթնոլորտը չապականի: Բայց ինչպէ՞ս պայքարիլ հայերէնի ապականման դէմ:             Զարտուղի կամ ճիշդ ուղի Արմենակ առաւօտեան ժամը ճիշդ տասնին դրան զանգը հնչեցուց: Առանձին էր: Մակարուհին սուրճ […]

Յօդուածներ

Շաւարշ Միսաքեան.-  Հայ Քաղաքական Մտքի Եւ Ազգային Արժէքներու Մշտարթուն Պահակ Խմբագրապետը

Ն. Յու­նո­ւար 26ի այս օ­րը կը լրա­նայ մա­հո­ւան 61րդ ­տա­րե­լի­ցը հայ մա­մու­լի մե­ծար­ժէք, այ­լեւ ան­մահ խմբագ­րա­պե­տին՝ ­Շա­ւարշ ­Մի­սա­քեա­նի(1884-1957)։ Հայ մա­մու­լի պատ­մու­թեան մէջ բարձ­րա­դիր գա­գաթ մը ե­ղաւ ա­ւա­զա­նի ա­նու­նով Ե­ղիա­զար, բայց ­Շա­ւարշ ա­նու­նով հա­յաշ­խար­հով մէկ հռչա­կո­ւած […]

Top Story

Հայաստանի Եկամտահարկի Օրէնքի Ծայրայեղ Անարդար Բաժին Մը

  Արա Խանճեան Ժողովրդավար երկիրներու մէջ ընդունուած է, թէ ցած եկամուտ ունեցողները պէտք չէ եկամտահարկ վճառեն: Հետեւաբար, այս երկիրներուն մէջ, բոլորին եկամուտներէն որոշ գումար մը կը զեղչուի, եւ մնացածին վրայ եկամտահարկ կը գանձուի: Օրինա՛կ, Ամերիկայի […]

Ազգային

ՍՈՒՐԲ ՍԱՐԳԻՍ

ՎԱ­ՐԱՆԴ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, ինչպէս միւս բոլոր աւանդական եկեղեցիները, յատուկ տեղ եւ նշանակութիւն կու տայ այն առաքինի մարդոց, որոնք իրենց օրինակելի եւ սրբակենցաղ կեանքով արժանացած են սուրբ կոչուելու: Սուրբ ըլլալու երկու կերպ կայ. […]

Յօդուածներ

Ամերիկա` «Կաթի Եւ Մեղրի Երկիր»  

    ՍԱՌԱ ԳՈԲՈՅԵԱՆ Անգլերէնէ թարգմանեց` ՊՕՂՈՍ ՇԱՀՄԵԼԻՔԵԱՆ Ա. Համաշխարհային պատերազմի տարիներուն Թուրքիոյ Ուզունովա փոքր գիւղին մէջ կը բնակէին քանի մը թուրք եւ քիւրտ ընտանիքներ: Մնացածները` բոլոր հայեր էին եւ հանգիստ ու խաղաղ կեանք մը […]

Top Story

ՀԱՏՈՐԻ ՄԸ ԾՆՈՒՆԴԸ

Գէորգ Պետիկեան Անակնկալ հեռաձայնը տպարանէն էր։ Լսափողը կը հաղորդէր, թէ անհամբեր սպասած իր հատորը, արդէն լոյս տեսած էր, տպուած կազմ ու պատրաստ եւ իրեն կը սպասէր։ Արագ մը տպարան վազեց, ու առանց նոյնիսկ իր կողակիցին մնաք բարով մը  ըսելով։ […]

Յօդուածներ

Դիմաւորել 100ամեակը.- ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆԸ ՀԱՅՐԵՆԱԿԵՐՏՄԱՆ ՃԱԿԱՏԻՆ ՎՐԱՅ

 Յ. Պալեան             Պատմական իրադարձութիւնները եւ անոնց մէջ մարդոց ստանձնած դերերը եւ որդեգրած ընթացքը ոչ միայն պէտք չէ մոռնալ, այլ անոնց լոյսին տակ ընդունիլ եւ տէր ըլլալ մեր ներկային:             Հայ եկեղեցականը ազգի անդամ է, […]