Կոմս Լոռիս-Մելիքով (1825-1888). ­Ցա­րա­կան ­Կայս­րու­թեան հա­յազ­գի «Սր­տի Դիկ­տա­տոր»ը

Ն. Հայ­կա­կան ­Հար­ցի մի­ջազ­գա­յին տա­րո­ղու­թեամբ ար­ծարծ­ման եւ ա­նոր ար­դար լու­ծում գտնե­լու ա­ռա­ջին փոր­ձե­րուն, այ­լեւ մե­ծա­պե­տա­կան խմո­րում­նե­րու ա­կուն­քին կանգ­նած մե­ծահռ­չակ դէմք է ­Ցա­րա­կան Կայս­րու­թեան հա­յազ­գի զօ­րա­վար ­Կոմս Լո­ռիս-­Մե­լի­քով, ո­րուն մա­հո­ւան տա­րե­լի­ցը...
Social profiles