Հ.Օ.Մ.-ը Միջազգային Կամաւորի Օրուան Առթիւ Իր Երախտագիտական Խօսքը Կ’ուղէ Անդամներուն

Հայ Օգնութեան Միութիւնը կը միանայ գաղութին տօնելու Համաշխարհային Կամաւորի Օրը առ ի գնահատանք այն բոլոր կամաւորներուն եւ ընկերներուն որոնք իրենց անսակարկ նուիրումով, նիւթապէս եւ բարոյապէս նեցուկ կը կանգնին այլազան աշխատանքներու՝ գաղութի եւ հայրենիքի բարելաւման համար:

Այս առթիւ, Կեդրոնական Վարչութիւնը իր երախտագիտական խօսքը կը յղէ իր անդամներուն, որոնք անձնուրաց ոգիով յառաջ կը տանին բարեսիրական գործը ու կարելի կը դարձնեն որ այս կազմակերպութիւնը նորանոր յաջողութիւններ արձանագրէ:

Քաջ կը գիտակցինք, թէ մեր կազմակերպութեան ուժը մեր ընկերներէն կախեալ է, որոնք ամենայն պարտաճանաչութեամբ, նամանաւա՛նդ անշահախնդրութեամբ, գործունեայ մասնակցութիւն կը բերեն իրենց շրջապատին, գաղութին, ու հայրենիքին բարօրութեան աշխատանքներուն: Անոնց նուիրեալ ու անսակարկ ներդրումը մղիչ ուժ կը դարնայ որուն շնորհիւ մեր կառոյցները կը հզօրանան, համայքները կը կազմակերպուին, եւ հայրենիքը կը յառաջդիմէ:

Հ.Օ.Մ.-ը, մէ՛կ դարէ աւելի կրցած է իր աշխատանքները տանիլ շնորհիւ տիպար Հ.Օ.Մ.-ականներուն, որոնք անսակարկօրէն ծառայեցին Հայ Ժողովուրդին՝ կարիքաւորներուն նուիրաբերելով իրենց ժամանակը, ուժն ու կորովը՝ յանուն Միութեանս ազգանուէր առաքելութեան: Այսօր, աւելի քան երբեք, վստահ ենք որ Հ.Օ.Մ.-ը պիտի շարունակէ մնալ պատնէշի վրայ իր աշխարհածաւալ կամաւոր բանակով:

Կամաւորի Օրուան առթիւ, կո՛չ կ՚ուղղենք բոլորի՛ն որ իրենք ալ իրենց մասնակցութիւնը բերեն հայակերտման այն կազմակերպութիւններուն մէջ որոնք վճռած են մնալ ժողովուրդին կողքին՝ կառչած մնալով ազգային մեր վեհ տեսլականներուն:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*