Կիզակէտ

ԻՆՉՈ՞Ւ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՉԵՆՔ ԿԱԶՄԵՐ՝ ԸՍՏ ԱՅՆՄ ԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

   Յ. Պալեան             Հայաստան պետութիւն է, հոն արձանագրութիւններ կան: Վիճակագրութիւններ կարելի է կազմել: Կարելի է թիւ-թուանշաններ ունենալ գնահատումներ ընելու համար: Բազմագոյն եւ յարաշարժ սփիւռք(ներ)ի մասին առարկայական տուեալներ եւ բաղդատական տախտակներ չունինք: Ենթակայական տեսակէտներով ղեկավարումը […]

Ազգային

Սիմոն Զաւարեան… ­Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Շարժ­ման ԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆ «Աշ­խար­հիկ Սուրբ»ը

Ն. Հոկ­տեմ­բեր 27ի այս օ­րը, 104 տա­րի ա­ռաջ, Պոլ­սոյ մէջ հրա­տա­րա­կո­ւող Հ.Յ.Դ. պաշ­տօ­նա­թերթ «Ա­զա­տա­մարտ»ի խմբագ­րա­տու­նէն հե­տիոտն տուն վե­րա­դառ­նա­լու ա­մէ­նօ­րեայ իր ճամ­բու ըն­թաց­քին, 47 տա­րե­կա­նին սրտէն կա­թո­ւա­ծա­հար ին­կաւ ­Սի­մոն ­Զա­ւա­րեան(1866-1913).։ Այդ­պէս յան­կար­ծա­մահ՝ հա­յոց աշ­խար­հէն մարմ­նա­պէս հե­ռա­ցաւ […]

Top Story

ՀԱՅԵՐԸ ՀԱԼԷՊԻ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ (Ա. ՄԱՍ)

ԱՒՕ ԳԱԹՐՃԵԱՆ Հալէպ (արաբերէն՝ حَلَب, անգլերէն՝ Aleppo, Ալեփփօ) քաղաքը կը գտնուի Սուրիոյ հիւսիս-արեւմուտքը Հալէպ նահանգի վարչական կեդրոնը: Հին շրջանին կոչուած է Բերոյա, հայկական աղբիւրներու մէջ նաեւ Բերիա, Տիբերիա, Խալիպոն, Խաղաբ: Բերիա հին հռոմէական անունն է […]

Յօդուածներ

Հոկտեմբեր 27-ի Պղտոր Ջուրերու Հին Ձկնորսները

ՎԱՉԷ ԲՐՈՒՏԵԱՆ Բոլորիս ծանօթ է, թէ ինչ ծանրակշիռ դէպք պատահեցաւ Հայաստանի խորհրդարանին մէջ, 27 Հոկտեմբեր 1999ին։ Զինեալ անարգ յարձակումի հետեւանքով սպաննուեցան 8 պետական գործիչներ եւ վիրաւորուեցան 8 ուրիշներ։ Սպաննուածներու շարքին էին երկրի վարչապետը (Վազգէն Սարգսեան) […]