ՄԻՇԻԿԸՆ ՃԱՆՉՑԱՒ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ

  ԼԵՆՍԻՆԿ.- Սեպտեմբեր 28-ին, յատուկ բանաձեւով մը Միշիկըն եղաւ Ա.Մ.Ն.-ի ութերորդ նահանգը, որ պաշտօնապէս ճանչցաւ Արցախի Հանրապետութիւնը: Ծերակուտական Տէյվիտ Քնեզէք (Դեմոկրատական), որ այս գծով աշխատանք տարած էր, յայտնեց թէ.- «Այս...

27 Սեպտեմբեր 1919. ­Դաշ­նակ­ցու­թեան Պպատ­մա­կան՝ 9րդ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վին Բա­ցու­մը Ա­զատ Ու Ան­կախ Ե­րե­ւա­նի Մէջ

Ն. Սեպ­տեմ­բե­րի այս օ­րը, 98 տա­րի ա­ռաջ, նո­րան­կախ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ, հան­դի­սա­ւո­րա­պէս բա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թեան պատ­մա­կան ՝ 9րդ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վին։ Հ.Յ.Դ. Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղով­նե­րու շար­քին ին­նե­րոր­դը պատ­մա­կան ե­ղաւ...

ՍԼԱՔՆԵՐ.- ՆՈՊԷԼԵԱՆ ՆՈՐ ՄՐՑԱՆԱԿԻ ԾՐԱԳԻՐ…

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ   Քանի մը օր առաջ, աշխարհի տարածքին յարգանք ու համարում վայելող լրատու աղբիւրներ մե՜ծ գիւտ մը ըրին. յայտարարեցին, որ Սէուտական Արաբիոյ իշխանութիւնները ի վերջոյ որոշած են ինքնաշարժ վարելու...
Social profiles