Յովսէփ Էմին (1726-1809). ­Հայ ժո­ղո­վուր­դի Եւ ­Հա­յաս­տա­նի Ա­զա­տագ­րու­թեան Պայ­քա­րին Նա­խա­կա­րա­պե­տը

Ն.   Օ­գոս­տոս 2-ին, 208 տա­րի ա­ռաջ, հե­ռա­ւոր Հնդ­կաս­տա­նի ­Կալ­կա­թա քա­ղա­քին մէջ, 83 տա­րե­կա­նին վախ­ճա­նե­ցաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի գա­ղա­փա­րա­պաշտ զա­ւակ­նե­րէն ­Յով­սէփ Է­մին։ Հայ ժո­ղո­վուր­դի եւ ­Հա­յաս­տա­նի ա­զա­տագ­րու­թեան դա­տին նա­խա­կա­րա­պետ­նե­րէն է 1726...
Social profiles