ՏԱՐԻՆԵՐԸ Կ’ԱՆՑՆԻՆ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԿԸ ՄՆԱՆ

 Յ. Պալեան             Վաճառականները երբեմն կը բանան իրենց հին տետրակները, հասկնալու՝ թէ ո՞ւր էին եւ ո՞ւր հասած են: Այդպէս են նաեւ քաղաքական գործը, յանձնառութիւնները, սէրերը եւ հաւատքը:             «ԱԶԳ»ի գործերուն...
Social profiles