Ապրիլեան խոհեր

Գէորգ Պետիկեան Դարձեալ առանձնացած եմ սենեակս։ Այն չորս պատերով տարածութիւնը, որ դրացի չունի, քաղաքէն ալ զատուած է, եւ որ նոյնիսկ Ամերիկան դուրս ձգած է։ Ու կը սիրեմ այս սենեակս։ Որովհետեւ...

ՄԵՐ ՌԱՏԱՐՆԵՐՆ ՈՒ ԼԵՑՈՒԻԼ ՍՊԱՍՈՂ ԲԱԺԱԿԸ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Անգլիական բաւական հին խօսք է ``վառօդդ չոր պահէ`` (Keep your powder dry) խրատը, որ կþուղղուի պատերազմի գացող զինուորին, որպէսզի անոր զէնքը յանկարծ անգործածելի վիճակի չմատնուի այն պահուն՝ երբ...
Social profiles