ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ.- Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 100ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ՝ ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 10ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐ 20 Յուլիսէն 29 Յուլիս 2017 Երեւան, Հայաստան

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան նախաձեռնութեամբ տեղի ունեցող համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական մարզախաղերը սպասուած եւ միշտ յաջողութեամբ պսակուող աւանդութիւն մըն են Հ.Մ.Ը.Մ.ի պատմութեան մէջ, ուր հարիւրաւոր Հ.Մ.Ը.Մ.ականներ, աշխարհի չորս ծագերէն, կը մէկտեղուին մրցելու, բարեկամանալու եւ...
Social profiles