Դարձեալ Ճեմարան Եւ Անպայման՝ Հալէպ

Գէորգ Պետիկեան Կրկին անգամ այդ երեկոյ մեզ բոլորս մէկ երդիքի տակ մէկտեղողը, Հալէպի մեր Ճեմարանի երախտապարտ շրջանաւարտներով կազմուած միութիւնն էր: Ըսի՛, Ճեմարան. խօսքս Քարէն Եփփէ Ազգային Ճեմարանի մասին է: Այն՝...

«ՏԱԶԻՊԱՕ»՝ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆՑԻ ԱՐՄԵՆԱԿԻ ՎԵՐՋԻՆ ԳԻՒՏԸ

Ինչե՜ր գիտէ եւ ինչե՜ր կը ցանկայ Կեդրոնականցի Արմենակ: Հաճոյակատարական գրական ձեռնարկէ մը ետք, Փարիզի մեծ պողոտաներուն վրայ գտնուող սրճարաններէն մին գացինք, մեր գրասէր կէսերուն՝ Էլպիսի եւ Մակարուհիի ընկերակցութեամբ: - Մաօ...

100, 101, 102, 110, 199… ՅԵՏՈ՞Յ…

  Յ. ՊԱԼԵԱՆ Լաւատեսութեամբ, հաւկուրութեամբ եւ օտարահունչ բառերու ողողումով՝ 199: Հայոց Ցեղասպանութեան մասին ամեակներով խօսեցանք եւ կը խօսինք: Դեռ պիտի խօսինք: Թուանշանի մը կցուած «ամեակ»ը հնչեղ է, կը տպաւորէ: Խանդավառուեցանք...
Social profiles