Անկախութենէն (ան)կախուածութիւն եւ (ան)տարբերութիւն

  Խ. Տէր Ղուկասեան Հայաստանի անկախացման քսանհինգամեակի նախորդած շաբաթավերջին, Սեպտեմբեր 18ին, Ռուսական Դաշնութեան տարածքին տեղի ունեցան օրէնսդրական ընտրութիւններ: Անոնց ընթացքին նախագահ Վլատիմիր Փութինի իշխող Միացեալ Ռուսիա կուսակցութիւնը նախատեսուածին նման լայն...
Social profiles