ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐՈՒՆ

«Հայրենիք» եւ «Արմինիըն Ուքլի» թերթերը, լոյս պիտի ընծայեն Հայոց Ցեղասպանութեան յիշատակին նուիրուած երկլեզու բացառիկ թիւ մը, որ պիտի ընդգրկէ ուսումնասիրութիւններ, տեղեկագրեր, վերլուծումներ, լուսանկարներ, հարցազրոյցներ եւ փաստագրական պատրաստութիւններ յօդուածագրուած մասնագէտներու, մտաւորականներու,...

Ֆլորիտայի Հ.Օ.Մ.-ի Դրամահաւաքի Ձեռնարկը Ի Նպաստ Ստեփանակերտի Հ.Օ.Մ.-ի ՝՝Սօսէ՝՝ Մանկապարտէզին

  Պօքա Ռաթոն (Ֆլորիտա).-Մարտ 19, 2016-ին, Հայ Օգնութեան Միութեան Ֆլորիտայի ՝՝Սօսէ՝՝ մասնաճիւղը, Պօքա Ռաթոնի Սբ. Դաւիթ եկեղեցւոյ  Մարտիկեան սրահին մէջ ունեցաւ  դրամահաւաքի խնճոյք-հանդիսութիւն մը՝ ի նպաստ Ստեփանակերտի Հ.Օ.Մ.-ի ՝՝Սօսէ՝՝ մանկապարտէզի...
Social profiles