Փետրուար 3, 571… Պարսից Զրադաշտականութեան դէմ Քրիստոնեայ Հայաստանի վերջին ապստամբութիւնը

Ն. Փետրուար 3ի այս օրը, ըստ հայոց ազգային տօնացոյցին, կը յուշէ տարեդարձը Պարսից Զրադաշտականութեան դէմ Քրիստոնեայ Հայաստանի 571 թուականի մեծ ապստամբութեան։ Փաստօրէն այսօր կը լրանայ 1445ամեակը հայկական ապստամբութեան մը, որ...
Social profiles