***

  անահիտ սարգիսեան Փարիզ, Յունուար 17, 2016   արձագանգն ենք մենք կիսատ  վանկ  մը այն երգին որ  լուռ   է` մարած   շուքն  ենք մենք մութ  ուրուագիծ  մը այն  լուսանկարին որ ...
Social profiles