Հրատարակութիւններու Լուսանցքին: ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԱՍՏԱՆ.-«ՏԱՐԲԵՐ» ԶԲՕՍՈՒՂԵՑՈՅՑ ՄԸ` «HISTORIC ARMENIA AFTER 100 YEARS – Ani, Kars, and the six provinces of Western Armenia» Matthew Karanian, Stone Garden Press, USA, 2015

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ Հարիւրամեակը, ըսուեցաւ ու կրկնուեցաւ, մէկէ աւելի իմաստներով հանդիսացաւ շրջադարձային տարի՝ հայ կեանքի հոլովոյթին համար: Զայն կայացնող ուշագրաւ երեւոյթներու շարքէն, հոս, կ՚ուզեմ անդրադառնալ մէկուն միայն, հրատարակչական մարզին պատկանող: Խօսքս...

«ՃԵՆՈՍԱՅՏ ԵՒ 1ՕՕ-ԱՄԵԱԿ» ՅԵՂՅԵՂԵԼԷ ԵՏՔ, ԿԱՐԳԸ ՀԱՍԱՒ «ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ»…

  Յ. Պալեան       Բռնագրաւուած Հայաստանէն թիզ մը հող չկցուեցաւ Հայաստանի: Հայաստանի դրկից Կարսը չվերադարձուեցաւ Հայաստանի: Առաքելոց եկեղեցիին մէջ հայկական պատարագ չի մատուցուիր: Հարիւրամեակը նշուեցաւ, համայն աշխարհի համար ան եղաւ ի...

«Ի՞ՆՉ ՊԻՏԻ ՏԱՅ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԻՆԾԻ» ԿԱՄ՝ Ի՞ՆՉ ՊԱՏԱՀԱԾ Է ՄԵՐ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ

  Յ. Պալեան          Ամբոխավարութեան եւ մարդորսութեան ծառայող քաղաքական այլասերած եւ այլասերող խօսքը մեզ աստիճանաբար հեռացուցած է ազգային եւ մարդկային իրաւ արժէքներէ: Մարդկային խորք եւ նուաճումներ մոռցուած են: Մրցակցութիւն եւ...

«Ամերիկայի Արեւելեան Եւ Արեւմտեան Շրջաններուն Մէջ Կայ Մեծ Ներուժ, Որ Տրամադրելի Է Համահայկական Խնդիրներուն:…Առաջնահերթը Այսօր Սուրիահայութեան Խնդիրն Է», Կը Յայտնէ Ներսէս Սարգիսեան

Ստորեւ, յապաւումով լոյս կ՛ընծայենք Հալէպի Հայոց Առաջնորդարանի պաշտօնաթերթ «Գանձասար»ի հարցազրոյցը՝ Հալէպահայ ազգային գործիչ Ներսէս Սարգիսեանի հետ, որ վերջերս այցելած էր Միացեալ Նահանգներ եւ հանդիպումներ կատարած՝ տեղւոյն հայ գաղթօճախներուն հետ: Հ.-...
Social profiles