ՎԵՐԱՄՈՒՏ 1915-ի

Գրեց  Ճէնկիզ Աքթար* Թարգմանեց  Յարութիւն Մըսրլեան Յունուար 10, 2016   2014-ի Դեկտեմբեր 31-ին  յօդուած մը գրեցի «Մուտք 1915-ի» խորագրով: Գրեցի կանխագուշակելու համար թէ Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւրամեակը ինչպէս պիտի նշուի, եւ՝...

ԱՅՇԱՅԻՆ «ԱՆԷԾՔԸ»


ԴՈԿՏ.ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ Այշային հանդիպեցայ Նիկոսիա, Կիպրոս։ Եկած էր մաս կազմելու Քրիստոնէական տեղեկատուութեան կազմակերպութեան մէկ համագումար-ժողովին։ Ան քաղաքացիութեամբ թրքահպատակ էր, ազգութեամբ՝ թուրք եւ Պոլսոյ բնակիչներէն։ Այշան երիտասարդ աղջիկ մըն է, որ...

ՉԱՆՄԱՀԱՑՈՒՄ

ՅԱԿՈԲ ՆԱԼՊԱՆՏ ՏԼՏԼԵԱՆ Հալէպ, Յուլիս 3, 2012   Յարահեղուկ լաւայի պէս Մշտահեղուկ գոյատեւէ Չպնդացման բանաձեւը բացայայտէ Պնդացումը մահացու է   Մինչեւ վերջը չվերծանուած Ամբողջովին չմեկնուած Հնալեզու սուրբ Մանտրայի հատուածի պէս...

ԳԱՐՈՒՆ

ՍԵՒԱՆ  ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ Իսթանպուլ, Ապրիլ 24, 2015   Գարուն եկաւ, դուրսը՝ ձայնը պլպուլի Տերեւ տուաւ մեր պարտէզի թզենին Աշխարհ դարձաւ տարի մը եւս Որ ոսկորներս դարձեալ տաքնան Շողերովը արեւի: Յոգնութիւնով կը...
Social profiles