Անխուսափելի Ճամբորդութիւն Մը

Գրեց՝ Ֆեթհիէ Չեթին Թարգմանեց՝ Յարութիւն Մըսրլեան Դեկտեմբեր 8, 2015 Նիւ Ճըրզի Ֆեթհիէ Չեթինի «Անխուսափելի Ճամբորդութիւն Մը» (An Inevitable Journey) յօդուածը լոյս տեսած է «Հայրենիք»ի ամգլերէն բաժնի «Արմինիըն Ուիքլի» շաբաթաթերթի Դեկտեմբեր...

ԿՐԹԵԱԼ ՇՈՒՆԵՐ

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ Երեւան Երեւանի Հանրապետութեան հրապարակի ազդալոյսին մօտ այլ անցորդներու կողքին կանգնած, կը սպասեմ կանաչ լոյսին, երբ մեր կողքին կու գայ, կը կանգնի նաեւ այդ պողոտայի շուներէն մին: Զարմանա՞լ, թէ՞...

«Պապիկը Կարդալ Չի Գիտեր» (Գէորգ Պետիկեան, 2015)

Սարգիս Մահսէրէճեան Ցեղասպանութեան 100-ամեակի տարուան աւարտէն առաջ, Գէորգ Պետիկեան մեր նահատակներուն նուիրուած գրադարանին մէջ յաւելում մը կատարեց, լոյս ընծայելով «Պապիկը Կարդալ Չի Գիտեր» խորագրեալ արձակ գործերու հաւաքածոն, վեցերորդը՝ ցարդ իր...
Social profiles