ԿՈՄԻՏԱՍ ՊՈՂՈՏԱՅ, ՇԻՆԱՆԻՒԹԻ ՎԱՃԱՌԱՈՒՆ, ԼՈՍԻ* ԵՐԱԶ

Մակար, Մայիս 2, 2015 Երեւան Շատերու պէս, Կեդրոնականցի Արմենակ եւ Էլպիս Երեւան կը գտնուէին, ինչպէս Մակարուհին եւ ես, ինչպէս աշխարհի հեռու եւ մօտ անկիւններէն եկածներ. երէց, երիտասարդ, դպրոցական: Հարիւրամեակի ուխտագնացութիւն:...
Social profiles