ՕՐՈՒԱՆ ՀԵՒՔՈՎ.- ԲՈՑԱՎԱՌ ՇԱՌԼԻ ՀԷՊՏՈՅԻ ԱՌԱՍՊԵԼԻՆ ԴԻՄԱՑ

ՄԱԿԱՐ ի Գաղիա, Յունուար 10, 2015 Կիրակի Յու­նուար 11ին ցու­ցա­րար պի­տի ըլ­լամ։ Շառ­լի Հէպ­տո­յի խմբագ­րութիւ­նը ջար­դած են, որ­պէսզի մեռցնեն ազատ խօս­քը։ Ոչ ոք պի­տի նկա­տէ իմ ներ­կա­յու­թիւնս ցու­ցա­րար­նե­րու շար­քին։ Ցոյ­ցին...
Social profiles