ԱՆՆԱԽԱԴԷՊ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆ … ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏԻ ՄԷՋ

 Տիգրանակերտի Սուր շրջանի քաղաքապետարանի մուտքին զետեղուած է չորս լեզուներով ցուցատախտակ, որուն վրայ քրտերէն, թրքերէն, ասորերէն եւ հայերէն  գրուած է ʼʼՍուրի քաղաքապետարանʼʼ: Սուրի փոխքաղաքապետ, քրտական Խաղաղութիւն եւ ժողովրդավարութիւն կուսակցութեան անդամ Նաքշի...

ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ԱԿԱ­ՆԱ­ՏԵՍ ԱՐ­ՇԱ­ԼՈՅՍ ՄԱՐ­ՏԻ­ԿԱՆ­ԵԱ­ՆԻ ՆՈՒԻՐ­ՈՒԱԾ ՁԵՌ­ՆԱՐԿ

  Շա­բաթ Մարտ 8-ին, կ.ե. ժա­մը 3:00-ին Ար­լինկ­թը­նի (Մա­սա­չու­սէց) Հայ Մշա­կու­թա­յին Կեդ­րո­նին մէջ, տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ձեռ­նարկ մը նուիր­ուած Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ակա­նա­տես Ար­շա­լոյս (Օրօ­րա) Մար­տի­կան­եա­նի, որուն գիր­քը` ``Բռնա­բար­ուած Հա­յաս­տան`` (Ravished...

Հ.Օ.Մ.-Ի ՄԱՍ­ՆԱԿ­ՑՈՒ­ԹԻՒՆԸ Մ.Ա.Կ.-Ի ԿԻ­ՆԵ­ՐՈՒ ԻՐԱ­ՎԻ­ՃԱ­ԿԻ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԺՈ­ՂՈ­ՎԻ 58-ՐԴ ՆԻՍ­ՏԻՆ

   Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւնը, Մի­աց­եալ Ազ­գե­րու Կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դամ, ոչ-կա­ռա­վա­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն (ՈԿԿ/ NGO), եւ ՄԱԿ-ի Տնտե­սա­կան եւ Ըն­կե­րա­յին Յանձ­նա­ժո­ղո­վի (ECOSOC) խորհր­դա­կան ան­դամ, ան­գամ մը եւս պի­տի մաս­նակ­ցի բազ­մա­նիստ խորհր­դակ­ցա­կան աշ­խա­տա­նիս­տի մը`...
Social profiles