ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԷՆ ՆԵՐՍ ԲԱՆԱԿԱՅԻՆ ՄԸ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԱԾ

ԵՐԵՒԱՆ.- Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութեան պաշտօնական տեղեկատուութեան համաձայն` քսանամեայ Կարէն Գալստեանը նահատակուեցաւ Յունուար 28-ին` Հայոց բանակի 22րդ տարեդարձին օրը: Դէպքը տեղի ունեցած է Մարտակերտի տարածաշրջանէն ներս: Գալստեան մահացու վէրք մը...

ՕՃԱԼԱՆԷՆ ՆԱՄԱԿ` ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ

 Ծ.Խ.- Բանտարկուած քիւրտ ղեկավար Ապտուլահ Օճալան (Փ.Ք.Ք.), Յունուար 31-ին, ``Իմրալը``ի իր խուցէն նամակ մը յղած է հայ ժողովուրդին, պատգամաւոր Սըրը Սուրայա Օնտէրի միջոցաւ: Ստորեւ, լոյս կ՛ընծայենք այս նամակը, որ ուղարկուած...

ՖՐԱՆ­ՍԱ­ՅԻ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ ՀՈ­ԼԱՆ­ՏԻ ԿՈ­ՉԸ` ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ՃԱՆՉՆԱԼՈՒ

  ԱՆ­ԳԱ­ՐԱ.- Պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ Թուրք­իա ժա­մա­նած` Ֆրան­սա­յի նա­խա­գահ Ֆրանս­ուա Հո­լանտ, նա­խա­գահ Ապտու­լահ Կիւ­լի հետ տե­սակ­ցու­թե­նէն ետք, մամ­լոյ ասու­լի­սի մը ըն­թաց­քին, Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ու­րա­ցու­մը քրէ­ա­կա­նաց­նող օրի­նա­գի­ծին մա­սին կապ­ուած հար­ցու­մի մը պա­տաս­խա­նե­լով`...

ՆԱ­ՀԱ­ՏԱԿ­ՈՒԱԾ ԶԻ­ՆՈՒՈՐ ԱՐ­ՄԷՆ ՅՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻՍ­ԵԱՆ Կ՛ԱՐ­ԺԱ­ՆԱ­ՆԱՅ ՅԵՏ ՄԱ­ՀՈՒ ՄԵ­ՏԱ­ԼԻՆ

 ԵՐԵՒԱՆ.- Բանակի օրուան առ­թիւ, Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի հրա­մա­նա­գի­րով պե­տա­կան բարձր պար­գեւ­նե­րու ար­ժա­նա­ցած են Ար­ցա­խի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի սահ­մա­նա­գի­ծին վրայ հե­տա­խու­զա­կան բնոյ­թի յար­ձա­կում կա­տա­րող հա­կա­ռա­կորդ խում­բե­րու ներ­թա­փանց­ման փոր­ձը փոք­րա­թիւ ու­ժե­րով կա­սե­ցու­ցած...

ՀԱՅ­ՐԵ­ՆԱ­ԿԵՐՏ ԵՒ … ՄԱՐ­ՏՈՒ­ՆԱԿ ԲԱ­ՆԱԿ

 ՀԱՅ­ՐԵ­ՆԻՔ Ազե­րի նա­խա­յար­ձակ խու­լի­կան­ներ հետզ­հե­տէ կը կրկնեն իրենց արարք­նե­րը, ներ­խու­ժե­լով հայ­րե­նի սահ­մա­նա­մերձ տա­րա­ծաշր­ջան­ներ եւ ան­շուշտ առանց որե­ւէ հո­ղի կոյտ մըն իսկ գրա­ւե­լու` կը վե­րա­դառ­նան գլխի­կոր, ձեռ­նու­նայն, մերթ զո­հեր ար­ձա­նագ­րե­լով: Այս...
Social profiles