2014-ի ՄՈՆՏ­Ի­ԱԼ.- ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ԿԱԶ­ՄԸ ԱՐ­ՁԱ­ՆԱԳ­ՐԵՑ ՅԱՂ­ԹԱ­ՆԱԿ ԵՒ ՊԱՐ­ՏՈՒ­ԹԻՒՆ

0 0
Read Time:2 Minute, 37 Second
Դանիոյ դէմ մրցումէն տեսարան մը
Դանիոյ դէմ մրցումէն տեսարան մը

Վեր­ջին քա­նի մը օրե­րուն, Հա­յաս­տա­նի ոտ­նագն­դա­կի ազ­գա­յին խում­բը , աշ­խար­հի ախոյ­եա­նու­թեան գծով զտու­մի մրցում­ներ կա­տա­րեց յա­ջոր­դա­բար Չեխ­իոյ եւ Դան­իոյ դէմ, առա­ջի­նը Փրա­կա­յի մէջ, իսկ երկ­րոր­դը` Երե­ւա­նի մէջ:

Անց­եալ Ուր­բաթ, Սեպ­տեմ­բեր 6-ին, վեր­ջին վայրկ­եան­նե­րուն կոլ մը նշա­նա­կե­լէ ետք, Հա­յաս­տան պար­տու­թեան մատ­նեց Չեխ­ի­ան (2-1): Այս անակն­կալ յաղ­թա­նա­կէն ետք, կը կարծ­ուէր թէ հայ­րե­նի կազ­մը, իր դաշ­տին վրայ հան­գիստ ելոյթ մը ունե­նա­լով, պար­տու­թե­ան պի­տի մատ­նէր Դան­ի­ան, որ իր կար­գին Քո­փեն­հա­կը­նի մէջ 4-0 ար­դիւն­քով, ծանր պար­տու­թիւն մը կրած էր հայ­րե­նի կազ­մէն: Սա­կայն, սպաս­ուա­ծը չպա­տա­հե­ցաւ, եւ Հա­յաս­տան պար­տու­թիւն մը կրեց 1-0 ար­դիւն­քով: Վճռա­կան կո­լը նշա­նակ­ուե­ցաւ փե­նալթի­ով, Դան­իոյ խմբա­պետ Ակը­րի կող­մէ, մրցո­ւ­մի աւար­տին 15 վայրկ­եան մնա­ցած: Վա­րազ­դատ Հա­րոյ­եան սխա­լը կա­տա­րե­լով, նա­եւ դաշ­տէն հե­ռաց­ուե­ցաւ, երկ­րորդ ան­գամ ըլ­լա­լով դե­ղին  քարտ ստա­նա­լուն պատ­ճա­ռաւ:

Հա­յաս­տա­նի կող­մէ ստեղծ­ուած առիթ­նե­րը եղան աւե­լի քիչ: Մինչ­դեռ Դան­իոյ կող­մէ կազ­մա­կերպ­ուած յար­ձա­կում­նե­րը, եղան աւե­լի սերտ­ուած: Դան­ի­ա­ցիք մօ­տէն կը հսկէ­ին Հա­յաս­տա­նի աստ­ղը` Հեն­ռիխ Մխի­թար­եա­նը: Մինչ, վի­րա­ւոր բեր­դա­պահ Ռո­ման Պե­րե­զովս­քին փո­խա­րի­նած` Գէ­որգ Գաս­պա­րով լա­ւա­պէս կա­տա­րեց իր պաշ­տօ­նը:

Հա­յաս­տան այս­պի­սով կրեց մրցա­շար­քի իր հին­գե­րորդ պար­տու­թիւնը: Հե­տաքրք­րա­կա­նը այն է թէ զար­մա­նալի­օ­րէն այս պար­տու­թիւն­նե­րուն չոր­սը կրած է իր դաշ­տին վրայ, յա­ջոր­դա­բար Իտալ­իոյ (3-1), Չեխ­իոյ (3-0), Մալ­թա­յի (1-0) եւ Դան­իոյ (1-0) դէմ, Իսկ հին­գե­րոր­դը կրեց Սոֆ­իա­յի մէջ‘ Պուլ­կար­իա­յէն (1-0):

Իր կրած այս պար­տու­թե­նէն ետք, Հա­յաս­տան 4-րդ դիր­քէն նա­հան­ջեց 5-րդ դիրք, եւ խմբա­կին 2-րդ դիր­քը գրա­ւե­լու անոր յոյ­սե­րը գրե­թէ չքա­ցան: Հա­յաս­տան յա­ռա­ջի­կայ ամիս պի­տի կա­տա­րէ զտու­մի, իր վեր­ջին եր­կու մրցում­նե­րը: Հոկ­տեմ­բեր 11-ին պի­տի հիւ­րըն­կա­լէ Պուլ­կար­ի­ան, իսկ չորս օր ետք, հիւ­րը պի­տի ըլ­լայ Իտալ­իոյ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles