ՀԻՒ­ՍԻ­ՍԱ­ՅԻՆ ԱՄԵ­ՐԻ­ԿԱ­ՅԻ ԵՒ ԱՒՍՏ­ՐԱԼ­ԻՈՅ ՀԱՅ ԴԱ­ՏԻ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԽՈՒՄ­ԲԵ­ՐՈՒ ԽՈՐՀՐ­ԴԱ­ԺՈ­ՂՈՎ

  Նո­յեմ­բեր 16-17ին, Գա­նա­տա­յի Քե­պէք նա­հան­գի Մոն­րէ­ալ քա­ղա­քին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հիւ­սի­սա­յին Ամեր­կա­յի եւ Աւստ­րալ­իոյ Հ.Յ.Դ. Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բե­րու խորհր­դա­ժո­ղո­վը, որուն մաս­նակ­ցե­ցան Գա­նա­տա­յի, Արեւմտ­եան Ամե­րի­կա­յի, Արե­ւել­եան Ամե­րի­կա­յի եւ Աւստ­րալ­իոյ Հայ...

ՎԱՐԴԱՆ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆԻ ՊԱՐԱԳԱՆ ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ԿԸ ՍՏԵՂԾԷ

  Հոկտեմբեր 20ին, Եղուարդ-Երեւան ճամբուն վրայ պատահած ինքնաշարժի  արկածին, որպէս պատասխանատու նկատուող ծանօթ դերասան Վարդան Պետրոսեանի հանդէպ կատարուած հետապնդումները հետզհետէ անընդունելի եւ  անհանդուրժելի կը դառնան: Ընդդիմադիր գաղափարներու տէր արուեստագէտին քննադատական...

Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի 95-ԱՄԵԱԿԻ ՆՇՈՒՄ ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ

 Նո­յեմ­բեր 3-ին, հա­կա­ռակ տի­րող պայ­ման­նե­րուն, Հա­լէ­պա­հա­յու­թիւնը ``Գէ­որգ Եսայ­եան`` սրա­հին մէջ, ներ­կայ գտնուե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի հիմ­նադ­րու­թեան 95-րդ տա­րե­դար­ձին նուիր­ուած տօ­նա­կա­տա­րու­թեան, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ` Բեր­իոյ թե­մի առաջ­նորդ Շա­հան եպս. Սար­գիս­եա­նի, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Հա­լէ­պի մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան...

“ՆԻՒԹԵՐ Հ.Յ.ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ – Թ. ՀԱՏՈՐ“Ի ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

ՊԷՅ­ՐՈՒԹ.- Վեր­ջերս ``Ազ­դակ`` օրա­թեր­թի կա­ռոյ­ցի ``Փիւ­նիկ`` սրա­հին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ``Նիւ­թեր Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան պատ­մու­թեան հա­մար - Թ. Հա­տոր``ի ներ­կա­յա­ցու­մը, ներ­կա­յու­թեամբ քա­ղա­քա­կան, միու­թե­նա­կան եւ կրթա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու ու մե­ծա­թիւ ներ­կա­նե­րու: Խմբա­գիր Եր­ուանդ Փամ­պուք­եան,...
Social profiles