ՀԱ­ՅԵՐ ՍՈՒՐ­ԻՈՅ ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՔԱ­ՂԱՔ­ՆԵ­ՐՈՒՆ ՄԷՋ

ԿԱ­ՐՕ ՊԵՏ­ՐՈՍ­ԵԱՆ   Ան­կաս­կած Սուր­իոյ մէջ հայ գա­ղու­թին կո­րի­զը եղած է Հա­լէպ: Արե­ւի ու կա­թի հնա­գոյն այդ քա­ղա­քին մէջ հա­յե­րու ներ­կա­յու­թիւնը, գա­ղութ կազ­մե­լը, ու­նի դա­րա­ւոր պատ­մու­թիւն սկսեալ մեր թուա­կա­նու­թե­նէն առաջ`...

ՏԻԹ­ՐՈՅ­ԹԻ ՄԷՋ Հ.Օ.Մ.-Ի ՆՈՒԻՐ­ՈՒԱԾ ՁԵՌ­ՆԱՐԿ­ՆԵՐ

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԳԱՐԱՏՈԼԵԱՆ Շա­բաթ, Սեպ­տեմ­բեր 28, 2013-ին, երե­կոյ­եան ժա­մը 8ին, Սուրբ Սար­գիս Հա­յոց Առա­քե­լա­կան  Եկեղեց­ւոյ յա­րա­կից ``Լիլի­ըն Առա­քել­եան`` սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ երաժշ­տա­կան երե­կոյ մը, կո­կիկ յա­յտագ­րով եւ մեծ շու­քով տօ­նա­կա­տար­ուե­ցաւ...

“ՅԻ­ՇԷ՛ ԹԷ ԴՈ՛ՒՆ ՎԱՐ­ԴԱ­ՊԵՏ ՊԻ­ՏԻ ԸԼ­ԼԱՍ“

ԹԵՐԷԶ ՈՍԿԵՐԻՉԵԱՆ Ո՞վ է ներ­կայ Պա­պը: Ծնած է Պուենոս Այրէս - Արժանթին: Որ­դի իտա­լա­ցի ըն­տա­նի­քի: Ծնած է Դեկ­տեմ­բեր 17, 1936-ին` Jorge Mario Bergoglio անու­նով: 5 զա­ւակ­նե­րու  անդ­րա­նիկն է: Լոյ­սի թե­ւե­րով...
Social profiles