ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

  Սուր­ի­ա­հայ Օգ­նու­թեան Խա­չը շա­րու­նա­կեց ու կը շա­րու­նա­կէ խնա­մա­տա­րա­կան իր յանձ­նա­խում­բին մի­ջո­ցով 350-500 հայ ըն­տա­նիք­նե­րու ամ­սա­կան հեր­թա­կա­նութ­եամբ յատ­կաց­նել սնն­դա­կո­ղով­նե­րու արկ­ղեր: Սնն­դա­կո­ղով­նե­րուն փո­խա­րէն, բա­խում­նե­րու սաստ­կա­ցած մէկ ամս­ուան ըն­թաց­քին, եր­թե­ւե­կի հնա­րա­ւո­րու­թեան չգո­յու­թեան պատ­ճա­ռով,...
Social profiles