ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏ ՍՊԱՆԵՐ ՄԻԱՑԱՆ ՀԱՅՈՑ ԲԱՆԱԿԻՆ

 ԵՐԵՒԱՆ (``Եռագոյն``, ``Երկիր``).- Հայաստանի պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեանի նախագահութեամբ, մայրաքաղաքիի ``Յաղթանակ`` զբօսայգիին մէջ, կայացաւ ռազմական ակադեմիայի շրջանաւարտներու 15րդ հունձքի սպայական վկայականներու բաշխման եւ ``Վազգէն Սարգսեան`` անուան ռազմական հիմնարկի կազմաւորման 19-ամեակին...

ԽՈՒՌՆԵՐԱՄ ԸՄԲՈՍՏՈՒԹԻՒՆ…ՀԱՐԻՒՐ ԴՐԱՄ

  Երեւանի վերընտրուած քաղաքապետ Տարօն Մարգարեանի համար դիւրին չեղաւ գործադրել իր փափաքածը: Արդարեւ, ան որոշած էր յանկարծակի եւ հսկայական յաւելում մը առաջադրել ու պարտադրել, այս անգամ փոխադրամիջոցներու եւ յատկապէս հանրակառքերու...

ՇԻՔԱԿՈՅԻ ՄԷՋ ԼԻԶՊՈՆԻ ՀԻՆԳ ՀԵՐՈՍՆԵՐՈՒ 30-ԱՄԵԱԿԸ ՆՇՈՒԵՑԱՒ

  Շիքակոյի Կլենվիու շրջանի Հայ Կեդրոնին մէջ, Կիրակի Յուլիս 28-ին նշուեցաւ Լիզպոնի գործողութեան 30-ամեակը: Առաջին հերթին, տեղւոյն Ամենայն Սրբոց եկեղեցւոյ մէջ կատարուեցաւ հոգեհանգստեան պաշտօն, որմէ ետք տեղի ունեցաւ հոգեճաշ եւ...

ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆ 9-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐ

 Փառաշուք ձեւով կատարուեցաւ Համա-ՀՄԸՄ-ական 9-րդ մարզախաղերու բացման հանդիսութիւնը: Երեւանի ``Ազատութիւն`` հրապարակին վրայ` ներկայութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի 16 շրջաններէն ժամանած 650 մարզիկներու, մարզական պատասխանատուներու, հիւրերու եւ աւելի քան 25 հազար հանդիսականներու, կատարուեցաւ այս...

ԼԻԶՊՈՆԻ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒ 30-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻ ՈԳԵ­ԿՈ­ՉՈՒՄ

  Լիբանանի մէջ, մեծ շուքով նշուեցաւ Լիզպոնի գործողութեան  30-Ամեակը: Արդարեւ  հոծ բազմութիւն մը,  Հ.Մ.Ը.Մ.-ի  շեփորախումբին առաջնորդութեամբ, Պուրճ Համուտի  հրապարակէն իր քայլերը ուղղեց դէպի Ազգային  գերեզմանատուն, ուր տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան  արարողութիւն, ապա ներկաները հինգ հերոսներու հոգիներուն  համար մոմեր վառեցին եւ ծաղկեպսակ զետեղեցին...

ՍՈՒՐԲ ՍՏԵ­ՓԱ­ՆՈՍ ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻ 2012-2013 ՏԱ­ՐԵՇՐ­ՋԱ­ՆԻ ԱՄԱ­ՎԵՐ­ՋԻ ՀԱՆ­ԴԷՍ­ՆԵՐ

  Սուրբ Ստե­փա­նոս Ազ­գա­յին Վար­ժա­րա­նը յա­ջո­ղու­թեամբ բո­լո­րեց իր 29-րդ դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նը: Ման­կա­պա­րտէ­զի ամա­վեր­ջի հան­դէ­սը տե­ղի ու­նե­ցաւ Յու­նիս 13-ին, իսկ Նա­խակր­թա­րա­նի հան­դէ­սը տե­ղի ու­նե­ցաւ Յու­նիս 14-ին, ներ­կա­յու­թեամբ մեծ թիւով ծնող­նե­րու, բա­րե­կամ­նե­րու...

ԼԻԶ­ՊՈՆ… ՅՈՒ­ԼԻՍ 27, 1983

  Ահա­ւա­սիկ երե­սուն տա­րի­ներ թա­ւա­լած են այդ օրէն, ուր Փոր­թու­կա­լի մայ­րա­քա­ղա­քին` Լիզ­պո­նի մէջ, թրքա­կան դես­պա­նա­տունն ու անոր կից գտնուող թուրք դես­պա­նին բնա­կա­րա­նը, թա­տե­րա­բեմ դար­ձան անձ­նաս­պա­նա­կան գոր­ծո­ղու­թեան մը, որ կա­տար­ուե­ցաւ ``Հայ­կա­կան...

ԱՐ­ԵԱՆ ԿԱՆ­ՉԸ

 ՅԱԿՈԲ ԿԱՐԱՊԵՆՑ   Նրանք հինգ էին: Այ­բու­բե­նա­կան կար­գով` Սար­գիս Աբ­րա­համ­եան, Սեդ­րակ Աճէմ­եան, Արա Գըրճլ­եան, Սի­մոն Եահ­նէ­յեան, Վա­չէ Տաղլ­եան: Կեան­քի ար­շա­լոյ­սի առ­ջեւ կանգ­նած հինգ հա­յոր­դի­ներ, ար­ի­ա­սիրտ հինգ կո­րիւն­ներ, հայ ազա­տագ­րա­կան ար­դի...
Social profiles