“ՆԻՔՍԸՆ ՃԱՆ, ԱՍՏՈՒԱԾ ՀՈԳԻԴ ԼՈՒՍԱՒՈՐԷ…“

            Ամերիկեան ու յարակից քաղաքական աւազաններուն մէջ մերթ ընդ մերթ քարեր կը նետուին, որոնք առաւելաբար քարոզչական եւ քաղաքական անհետեւանք փոթորիկներ կը ստեղծեն: Արձանագրենք քանի մը անուն, եւ յայտնի կ՛ըլլայ, թէ...

ԵՐԲ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ ՍԿԶԲՆԱՂԲԻՒՐՆԵՐԸ ՆԵՐՇՆՉՄԱՆ ԱՂԲԻՒՐ ԵՆ…

          Դասական եւ ժողովրդային երգն ու երաժշտութիւնը ո՛չ միայն հաճելի ունկնդրութիւն կը շնորհեն լայն զանգուածներու, այլ նաեւ ներշնչման աղբիւր են իրերայաջորդ սերունդներու` երաժիշտ, երգահան թէ երգիչ: Սա առանձնայատուկ պարագայ չէ...

Հ.Օ.Մ.-Ի ՀՈՎԱՆԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ.- Հ.Ե.Դ.-Ի ՃԱՄԲԱՐԸ ԴԷՊԻ ՋԱՒԱԽՔ

  Ա.Մ.Ն.-ի Հ. Ե. Դ.-ի կազ­մա­կեր­պած Ջա­ւախք Ճամ­բա­րը, ծրա­գիր մըն է, որ կը կա­տար­ուի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Հ.Օ.Մ.-ին: Այս ծրա­գի­րը կը բաղ­կա­նայ եր­կու տար­բեր ճամ­բար­նե­րէ, որոնք տե­ղի կ՛ու­նե­նան մի­եւ­նոյն ժա­մա­նակ` Ախալ­քա­լաք եւ Ախալց­խա,...

ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՍՐԲՈՑ ՆԱ­ՀԱ­ՏԱ­ԿԱՑ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻ 31 -ՐԴ ՇՐՋԱ­ՆԱ­ՒԱՐՏ­ՆԵ­ՐՈՒ ՀԱՆ­ԴԷՍ

  Յու­նիս 14-ին, Նիւ Եոր­քի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց ամե­նօր­եայ վար­ժա­րա­նի Գա­լուստ­եան սրա­հում տե­ղի ու­նե­ցաւ վար­ժա­րա­նի 31-րդ շրջա­նա­ւարտ­նե­րու հան­դէ­սը: Դրօշ­նե­րի ներս բեր­ման արա­րո­ղու­թիւ­նից յե­տոյ հնչե­ցին Ա.Մ.Ն.- ի եւ Հ.Հ. օրհ­ներ­գե­րը: Երե­կոն բա­ցեց վար­ժա­րա­նի...

ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ԱՌԱ­ՋԻՆ ՀԱՆ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՈՒ­ԹԵԱՆ 95-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻ ՏՕ­ՆԱ­ԿԱ­ՏԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ

ԳՐԻ­ԳՈՐ Ա. ԳՐԻ­ԳՈՐ­ԵԱՆ Շա­բաթ, Յու­նիս 1, 2013 երե­կոյ­եան ժա­մը 8:00-ին կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Նիւ Եոր­քի ``Ար­մէն Գա­րօ`` կոմ­տէի, Նիւ Եոր­քի Հայ Կեդ­րո­նում (Վուտ­սայտ) տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Առա­ջին Հան­րա­պե­տու­թեան 95-ամ­եա­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւնը: Հան­դի­սու­թիւնը սկսեց,...

ՆԻՒ ՃԸՐԶԻԻ ԵՈՒՆԻ­ԸՆ ՍԻ­ԹԻՆ ԿԸ ՆՇԷ ՄԱ­ՅԻՍ 28-Ի 95-ԱՄ­ԵԱ­ԿԸ

  Եունի­ըն Սիթիի (Նիւ Ճըր­զի) մէջ, յա­տուկ յի­շա­տա­կու­թեամբ նշուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Ան­կա­խու­թեան Մա­յիս 28-ի 95-ամ­եա­կը: Այս առթիւ կա­տար­ուե­ցաւ դրօ­շա­կի արա­րո­ղու­թիւն, որուն յետ ներ­կա­նե­րը կա­տա­րե­ցին ``Մեր Հայ­րե­նիք`` քայ­լեր­գի եր­գե­ցո­ղու­թիւնը: 15 տարիէ ի...

ՄԱՐ­ՏԻ­ՆԻ ՍՈՒՐԲ ԳԷ­ՈՐԳ ԵԿԵ­ՂԵ­ՑԻՆ ԿԸ ՆԿԱՏ­ՈՒԻ ՎՏԱՆԳ­ՈՒԱԾ ԿԱ­ՌՈՅՑ

  ԱԹԷՆՔ.- Հռչա­կա­ւոր օփե­րա­յի եր­գիչ Փլա­սի­տօ Տո­մին­կո­յի նա­խա­գա­հու­թեամբ, գու­մար­ուած ծ ``Եու­րո­փա Նոսթ­րա`` կազ­մա­կեր­պու­թեան յիս­նամ­եա­կի յո­բե­լե­նա­կան հա­ւա­քին առի­թով, մամ­լոյ ասու­լի­սին ըն­թաց­քին, հաս­տատ­ուե­ցաւ թէ` Մար­տի­նի Սուրբ Գէ­որգ Հայ­կա­կան Եկե­ղե­ցին, Եւ­րո­պա­յի Ամե­նէն աւե­լի...

ՊԱՅՔԱՐ` ՄԱՐԴԿՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ ՈՃԻՐՆԵՐՈՒ Ի ՆՊԱՍՏ ԳՈՐԾՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ

  Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի Արեւելեան շրջանի ներկայացուցիչները մասնակցեցան ``Ֆիտելիթի`` հիմնադրամի բաժնետէրերու հետ հանդիպման եւ արծարծեցին ընկերութիւններու ներդրումները` ցեղասպանութեան դէմ: Հիմնադրամի բաժնետէրերուն հետ հանդիպման մասնակցեցան Հայ Դատի յանձնախումբի Արեւելեան շրջանի...

ԿԱ­ԽԱ­ՂԱՆ ՀԱՆ­ՈՒԱԾ ՔՍԱՆ ՀՆՉԱԿ­ԵԱՆ­ՆԵ­ՐՈՒ ՈԳԵ­ԿՈ­ՉՈՒՄ` ՊՈԼ­ՍՈՅ ՄԷՋ

  ՊՈ­ԼԻՍ.- Հինգ­շաբ­թի, Յու­նիս 13ի երե­կոյ­եան, հան­րա­ծա­նօթ Կա­լա­թա­սա­րայ թա­ղա­մա­սի ``Ճէ­զա­յիր`` սրա­հին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ յի­շա­տա­կե­լի ձեռ­նարկ մը: Ար­դա­րեւ, ոգե­կոչ­ուե­ցաւ 1915 Յու­նիս 15-ին, Հնչակ­եան քսան ան­մահ­նե­րուն յի­շա­տա­կը:  Ներ­կայ էին հայ, թուրք...

ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԱՐՏԱՅԱՅՏՈՒԹՒԻՆ ՄԸ (Արա Արծրունիի “5 Թատերգութիւններ“ գործը)

          Մեր մամուլին ու հայ բեմին ճամբով, աւելի քան 40 տարիներէ ի վեր հայ մշակութասէր հասարակութեան ծանօթ անուն է Արա Արծրունի, որ վիպակներով, վէպերով ու մանաւանդ թատերական գործերով կերտած է...
Social profiles