ԶՈՒԱՐԹ ՏԳԻ­ՏՈՒ­ԹԻՒՆ

 ՎԱՐ­ԴԱՆ ՄԱՏ­ԹԷ­ՈՍ­ԵԱՆ Անց­եալ Ապ­րիլ 27-ին, Սփիւռ­քի նուիր­ուած գի­տա­ժո­ղով մը տե­ղի ու­նե­ցած է Հա­րա­ւա­յին Գա­լի­ֆորն­իոյ հա­մալ­սա­րա­նին մէջ, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ` Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան Արեւմտ­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Կեդր. Կո­մի­տէ­ին, եւ գոր­ծակ­ցու­թեամբ հա­մալ­սա­րա­նի Հա­յա­գի­տա­կան Հիմ­նար­կին, Հայ Մշա­կու­թա­յին...

ԵՒՐՈՄԻՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԷՆ ՆԵՐՍ “ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ` ԱԶԳԵՐՈՒ ՀԱՇՏԵՑՄԱՆ ԿԱՄՈՒՐՋ“ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ

  Պրիւքսէլ.- Մայիս 29, 2013-ին, Եւրոմիութեան խորհրդարանէն ներս իրականացաւ ``Հայոց Ցեղասպանութիւն` ազգերու հաշտեցման կամուրջ`` խորհրդաժողովը, համակազմակերպութեամբ Եւրոխորհրդարանի Հայաստանի հետ բարեկամութեան խումբի ու Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբի գրասենեակին: Ձեռնարկին հովանաւորութիւնն ստանձնած էին Եւրոխորհրդարանի...
Social profiles