ՔԱՂԱՔԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ.- “ԵՐԵՒԱՆ` ՓՈԽԻ՛Ր ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ“

ԵՐԵՒԱՆ.- Ազգային ժողովի Հ.Յ.Դ. խմբակցութեան քարտուղար եւ Գերագոյն Մարմնի փոխ ներկայացուցիչ Աղուան Վարդանեան, յայտնեց թէ Հ.Յ.Դաշնակցու-թիւնը, յառաջիկայ Մայիս 4-ին կատարուելիք Երեւանի քաղաքապետութեան ընտ-րութիւններուն պիտի մասնակցի ``Երեւան` փոխի՛ր Հայաստանը`` կարգախօսով: ``Փոփոխութիւններն...

ԻՐԱԶԵԿ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐՈՒ ՍԵՄԻՆ…

Խմբագրական Երբ Երեւանի մէջ, անցեալ շաբաթավերջին, ``Հայոց Ցեղասպանութիւն. մարտահ-րաւէրներ` հարիւրամեակի նախաշեմին`` խորագիրով միջազգային գիտաժողովը սկսած էր իր երկօրեայ աշխատանքներուն, միեւնոյն ժամանակ այդ նոյնինքն նիւ-թին ու բնագաւառին առնչութեամբ դէպքեր ու իրադարձութիւններ...

ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐ` ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՍԵՄԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ` ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Անցեալ շաբաթավերջին, Երեւանի ``Անի Փլազա`` պանդոկին մէջ մէջ գումարուե-ցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւրամեակի մարտահրաւէրներուն նուիրուած եր-կօրեայ գիտաժողովը: Գիտաժողովին մասնակցեցան համաշխարհային հեղինակու-թիւն վայելող գիտնականներ, ցեղասպանագէտներ` փրոֆ. Իսրայէլ Չարնին, Եայիր Օրօն (Իսրայէլէն), Դոկտ....
Social profiles