ԱԼԻԵՒԻ ԱՐՁԱՆԸ ԳԼԽԻԿՈՐ …ՉՔԱՑԱՒ

  ՀԱՅՐԵՆԻՔ Խմբագրական Յունուար 28, 2013   Սխալ մարդը, սխալ ժամուն..սխալ վայրէն ներս տեղադրուած էր: Ինքնաբերաբար կարճ տեւեց Հայտար Ալիեւի վիթխարի արձանին բնակութիւնը`  Մեքսիքոյի մայրաքաղաքի բանուկ շրջանէն ներս գտնուող զբօսայգիներէն...

ԼԱԼԱ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ-ԱԹԹԱՐԵԱՆ ԿԸ ՆՇԱՆԱԿՈՒԻ ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿԻ ՎԱՐԻՉ-ՏՆՕՐԷՆ

Լալա Տէմիրճեան-Աթթարեան Յունուար 7, 2013էն սկսեալ` Հ.Օ.Մ.-ի, հայ կանանց համաշխարհային կազմակերպութեան նոր վարիչ-տնօրէնն է: Ան ծնած է Լիբանան եւ իր նախնական կրթութիւնը ստացած է Աթէնքի Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան վարժարանէն...

“ԿԻՒԼ­ՊԷՆԿ­ԵԱՆ“ ՀԻՄ­ՆԱՐ­ԿԻ ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ԲԱԺ­ՆԻ ՏՆՕ­ՐԷՆՆ Է ԴՈԿՏ. ՌԱԶ­ՄԻԿ ՓԱ­ՆՈՍ­ԵԱ­Ն

  Լիզ­պո­նի ``Կիւլ­պէնկ­եան`` հիմ­նար­կը, պաշ­տօ­նա­կան հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը տե­ղե­կա­ցուց, որ դոկտ. Ռազ­միկ Փա­նոս­եան նշա­նակ­ուած է ``Կիւլ­պէնկ­եան`` հիմ­նար­կի Հայ­կա­կան բա­ժի­նի վա­րիչ-տնօ­րէն: Ան իր պաշ­տօ­նը պի­տի ստանձ­նէ այ­սօր` Փետր­ուար 1-ին: Հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րու բա­ժի­նի...

ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ` ՔԵՐԻԻՆ

  ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ.- Հայամէտ Ծերակուտականներ Ռոպերթ Մենենտես (ձախին) եւ Պարպարա Պոքսըր (աջին) հարցումներ ուղղած են Ա.Մ.Ն.ի նորանշանակ Արտաքին Գործոց նախարար` Ճոն Քերիի:  Արդարեւ,  Ծերակոյտը 94 թեր եւ 3 դէմ քուէներով հաստատած...

ԽՕՍ­ՔԻ ԵԻ ԳՈՐ­ԾԻ ՊԱ­ՏԱՍ­ԽԱ­ՆԱ­ՏՈՒՆ

ԱՐ­ՏԱ­ՇԷՍ ՇԱՀ­ԲԱԶ­ԵԱՆ ``Դրօշակ`` Սոյն թուա­կա­նի Յուն­ուար 15-ին, Հ.Հ. Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նում, տե­ղի ու­նե­ցաւ ընդ­լայն­ուած նիստ, որին մաս­նակ­ցե­ցին հան­րա­պե­տու­թեան օրենս­դիր, գոր­ծա­դիր, եւ դա­տա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րի ղե­կա­վար կազ­մե­րը: Նիս­տին մաս­նակ­ցում էին նա­եւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան...
Social profiles