ԿԵԴ­ՐՈ­ՆԱ­ԿԱՆ ԸՆՏ­ՐԱ­ԿԱՆ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԽՈՒՄ­ԲԸ ՎԱ­ՒԵ­ՐԱ­ՑՈՒՑ Հ.Հ. ՆԱ­ԽԱ­ԳԱ­ՀԱ­ԿԱՆ ԸՆՏ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ՈՒԹ ԹԵԿ­ՆԱ­ԾՈՒ­ՆԵ­ՐԸ

  ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Հա­յաս­տա­նի Կեդ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան յանձ­նա­խում­բը, շա­բա­թաս­կիզ­բին տե­ղի ու­նե­ցած ար­տա­կարգ նիս­տին ըն­թաց­քին, ար­ձա­նագ­րեց Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հի ութ թեկ­նա­ծու­նե­րը: Նա­խընտ­րա­կան քա­րո­զար­շա­ւը պի­տի սկսի Յուն­ուար 21-ին եւ աւար­տի Փետր­ուար 16-ին: Ութ թեկ­նա­ծու­ներն են`...

ՓԱ­ՐԻ­ԶԻ ՄԷՋ ԵՐԵՔ ՔԻՒՐՏ ԿԻՆ ԳՈՐ­ԾԻՉ­ՆԵ­ՐՈՒ ՍՊԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ … ԲԱԶ­ՄԱ­ԹԻՒ ՀԱՐ­ՑԱԴ­ՐՈՒՄ­ՆԵ­ՐՈՒ ԴՈՒՌ ԿԸ ԲԱ­ՆԱՅ

  ՓԱ­ՐԻԶ.- Ֆրան­սա­յի մայ­րա­քա­ղա­քի տա­սե­րորդ թա­ղա­մա­սէն ներս գտնուող ``Քիւր­տիս­տա­նի տե­ղե­կատ­ուա­կան կեդ­րոն``ին մէջ, Չո­րեք­շաբ­թի Յուն­ուար 9էն Հինգ­շաբ­թի Յուն­ուար 10 լուս­ցող գի­շեր­ուան ըն­թաց­քին, յայտ­նա­բեր­ուե­ցան քիւրտ երեք քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ կի­նե­րու դի­ակ­նե­րը: Սպանն­ուած երեք...

ՀԱՅ­ՐԵ­ՆԻ ՁՄԵՌ­ՆԱ­ՅԻՆ ՕՐԵՐ…

  Լուսանկարներ` ՆԱԶԻԿ ԱՐՄԵՆԱԿԵԱՆԻ Վեր­ջին օրե­րուն, Երե­ւա­նի մէջ տե­ղա­ցած առատ ձիւ­նէն ետք, Հիւ­սի­սա­յին պո­ղո­տան վե­րած­ուած էր սեւ ու սպի­տակ փա­պուղիի: Այս պատ­ճա­ռով, Հա­յաս­տա­նի մէջ, ստեղծ­ուած են փո­խադ­րու­թեան դժուա­րու­թիւն­ներ: Մայ­րա­քա­ղա­քէն ներս...

ՆՈՐ ԳԻՐ­ՔԵ­ՐՈՒ ՀԵՏ.- “ԻՆՉ Է ԳՐՈՒԵԼ ԻՐԱ­ՆՈՒՄ ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՏԱ­ՐԻ­ՆԵ­ՐԻՆ“ (Հեղինակ`ԱՐ­ՄԻ­ՆԷ ԿԱ­ՐԱ­ՊԵՏ­ԵԱՆ-ԳՈՒՆ­ՏԱԳՃ­ԵԱՆ)

  Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ Այն օրե­րուն, երբ 2012 տա­րին կը պատ­րաստ­ուէր մայր մտնել, Երե­ւա­նի ``Լու­սա­բաց`` հրա­տա­րակ­չա­տու­նէն լոյս տե­սաւ Ար­մի­նէ Կա­րա­պետ­եան-Գուն­տագճ­եա­նի ``Ինչ է Գրուել Իրա­նում Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան Տա­րի­նե­րին`` հա­տո­րը, որ ու­շագ­րաւ հրա­տա­րա­կու­թիւն...

ԱՐԱ­ԲԱ­ԿԱՆ ՄԱ­ՄՈՒ­ԼԻ ՏԵ­ՍՈՒ­ԹԻՒՆ.- ՍՈՒՐ­ԻՈՅ ՔԱ­ՂԱ­ՔԱ­ԿԱՆ ԵՒ ԶԻ­ՆՈՒՈ­ՐԱ­ԿԱՆ ՎԵՐ­ՋԻՆ ԻՐԱ­ԴԱՐ­ՁՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐՈՒ ԼՈՅ­ՍԻՆ ՏԱԿ

  Սուր­իոյ նա­խա­գահ Պաշ­շար Ասա­տի ար­տա­սա­նած ճա­ռին մա­սին կա­տար­ուած քա­ղա­քա­կան մեկ­նա­բա­նու­թիւն­նե­րուն շրջա­գի­ծին մէջ, ``Սա­ֆիր`` օրա­թեր­թի յօդ­ուա­ծա­գիր Սա­մի Քլէյպ կը գրէ.- ``Եթէ Ասա­տի այս ճա­ռը մի­աց­նենք Հըզ­պալ­լա­յի ղե­կա­վար Հա­սան Նաս­րալ­լա­յի քա­նի...

ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ ՍԱՐԳՍ­ԵԱՆ ՔՆՆԱ­ԴԱ­ՏԵՑ ԱՆ­ԳԱ­ՐԱՆ ԵՒ ՊԱ­ՔՈՒՆ

  ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան Նա­խա­րա­րու­թեան կա­ռոյ­ցէն ներս,  օրէնս­դիր, գոր­ծա­դիր եւ դա­տա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վա­րու­թեան ընդ­լայն­ուած կազ­մով նիս­տի ըն­թաց­քին, նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան` խօսք առ­նե­լով, բուռն կեր­պով քննա­դա­տեց Թուրք­ի­ան եւ Ատր­պէյ­ճա­նը: Սարգս­եան անդ­րա­դար­ձաւ...
Social profiles