ԱԼԻԵՒԵԱՆ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹԻ՞ՒՆ ԹԷ …“ԴՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ“

  ՀԱՅՐԵՆԻՔ Խմբագրական  Տա­րե­վեր­ջին թէ տա­րես­կիզ­բին, Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ալի­եւ զա­նա­զան առիթ­նե­րով, իր պո­ռո­տա­խօ­սու­թեամբ, խե­ղա­թիւ­րում­նե­րով եւ ցե­խար­ձա­կում­նե­րով, գոր­ծի լծուե­ցաւ շա­րու­նակ քննա­դա­տե­լու եւ հար­ուա­ծե­լու Ար­ցախն ու Հա­յաս­տա­նը: Անոր խօս­քե­րը սպաս­ուա­ծէն շատ...

ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ՏՐԱՄԱԴՐԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀՐԱՊՈՒՐԱԾ ԵՆ ԱԹԼԵԹԻՔՕ ՄԱՏՐԻՏԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԸ

[caption id="attachment_12277" align="alignleft" width="300"] Աթլեթիքօ Մատրիտի աստղը` Քոլոմպիացի Ֆալքաօնալ կը կրէ…[/caption]  ՄԱՏՐԻՏ.- Տրամաբանական չէ որ երկիր մը հովանաւորէ մարզական կազմ մը: Դիւրիմացու-թենէ դուրս գալու համար, մարզական զանազան բնագաւառներէ ներս գործող,...

ՎԱՅ­ՐԱ­ԳՕ­ՐԷՆ ՍՊԱՆՆ­ՈՒԱԾ ՊՈԼ­ՍԱ­ՀԱՅ ՄԱ­ՄԻ­ԿԻՆ ԹԱ­ՂՈՒՄՆ ՈՒ Հ. ՏԻՆ­ՔԻ 6-ՐԴ ՏԱ­ՐԵ­ԼԻՑԸ

   ՊՈ­ԼԻՍ, ``Մար­մա­րա``, ``Ակօս``.- Դեկ­տեմ­բեր 28ին, ծայ­րա­յեղ կրօ­նա­մոլն­ե­րով բնակ­ուած, Պոլ­սոյ ``Ֆե­թիհ`` թա­ղա­մա­սին մէջ, դա­ժա­նա­բար սպանն­ուած, հայ մա­մի­կին` 85ամ­եայ Մա­րի­ցա Քիւ­չու­քի թա­ղու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ քա­նի մը օր ետք: Առան­ձին ապ­րող տա­րեց...

ՀԱՅ ԴԱ­ՏԻ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԽՈՒՄ­ԲԸ ՈՂ­ՋՈՒ­ՆԵՑ ՔՈՆԿ­ՐԷ­ՍԻ 113-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐ­ՋԱ­ՆԸ

  ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸՆ.- Վեր­ջերս, Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի խումբ մը ան­դամ­ներ Քա­փի­թոլ Հիլ այ­ցե­լե­ցին` ոջու­նե­լու հա­մար Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու Տան 113րդ նստաշր­ջա­նի ինի­սու­նէ աւե­լի նո­րըն­տիր քոնկ­րէ­սա­կան­նե­րը, ինչ­պէս նա­եւ շնոր­հա­ւո­րե­լու տա­րի­նե­րու գոր­ծա­կից...

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱ­ԹՈ­ՂԻ­ԿՈՍ 2013-Ը ԿԸ ՀՌՉԱ­Կէ “ՀԱՅ ՄՕՐ ՏԱ­ՐԻ“

[caption id="attachment_12226" align="aligncenter" width="200"] Հայ մայրն ու նորածինը (գործ` Ռոստամ Աւետիսեանի - Ծիծեռնակաբերդ)[/caption]    Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Արամ Ա. Կա­թո­ղի­կոս 2013 տա­րին հռչա­կած է ``Հայ Մօր Տա­րի``: Այս առի­թով գրուած...
Social profiles