Հ.Հ. ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ՈՒՂԵՐՁԸ` ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ ԱՌԹԻՒ

   Սիրելի՛ հայրենակիցներ, Աւարտւում է 2012 թուականը, որը մեզ համար ամէնից առաջ աշխատանքի տարի էր: Արարելու ու կեանքի տարի էր: 2012-ին մեր երկրի շուրջ 33 հազար երիտասարդներ ընտանիքներ կազմեցին. պսակի...

ՏԻԹ­ՐՈՅ­ԹԻ ՀԱ­ՅՈՒ­ԹԵԱՆ ՕԳՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ ՍՈՒՐ­Ի­Ա­ՀԱ­ՅՈՒ­ԹԵԱՆ

  Ուր­բաթ, Դեկ­տեմ­բեր 14, 2012 ժա­մը 7:30-ին ``Յա­կոբ­եան`` Գոր­գա­վա­ճառ հաս­տա­տու­թեան յա­տուկ ցու­ցաս­րա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Մե­ծա­գոյն Տիթ­րոյ­թի Մի­աց­եալ Յանձ­նա­խում­բի` Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան օգ­նու­թեան նուիր­ուած ``Ձեռքդ եր­կա­րէ եղ­բօրդ`` երկ­րորդ ձեռ­նար­կը: Այս յանձ­նա­խում­բը կազմ­ուած...

“ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՇԱՏ ՈՒ ՇԱՏ ԲԱՆԵՐ ՍՏՈՒԵՐԱՅԻՆ ԵՆ“ ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ԱՂՈՒԱՆ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ

 Ստորեւ, լոյս կ՛ընծայենք, հարցազրոյց մը, Հ.Յ.Դ. Ազգային Ժողովի խմբակցութեան քարտուղար Աղուան Վարդանեանի հետ, կատարուած Դերենիկ Մալխասեանի կողմէ. Հ. 2012ը ձեզ համար` որպէս քաղաքական գործիչի, ի՞նչ ձեռքբերումների եւ ի՞նչ բացթողումերի տարի...

“ԳԱԼԻՔ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ Հ.Յ.ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ՇԱՏ ԱՆԵԼԻՔՆԵՐ Է ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ“ ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ Հ.Յ.Դ. ՄԱՄԼՈՅ ԴԻՒԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ Ա. ՇԱՀՊԱԶԵԱՆ

  Հ.Յ.Դ. Մամլոյ դիւանի պատասխանատու Արտաշէս Շահպազեանի հետ կատարուած հարցազրոյց մը, որուն մէջ Շահպազեան կ՛անդրադառնայ Դեկտեմբեր 25ին, Հ.Յ.Դ. Հայաստանի Գերագոյն ժողովի կայացման եւ այդ ժողովին Հայաստանի նախագահական ընտրութիւններուն առնչութեամբ տուած յայտնի...

ՍՈՒՐԻՈՅ ՏԱԳՆԱՊԸ ԿԱՐԵԼԻ Է ԼՈՒԾԵԼ ՄԻԱՅՆ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԵԱՄԲ

  ``Շարք Աուսաթ`` օրաթերթի յօդուածագիր Հուտա Հիւսէյնիի համաձայն, Սուրիոյ տագնապին միակ լուծումը կրնայ ըլլալ ամերիկեանռուսական համաձայնութիւն մը: ``Սուրիոյ մէջ վերջին երկու տարիներուն արձանագրուած իրադարձութիւնները կը հերքեն այն խօսքերը, թէ Արաբական...

ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲԵՐԴ.- 2012-ԻՆ ՏԱՐ­ԲԵՐ ԵՐ­ԿԻՐ­ՆԵ­ՐՈՒ ՔՍԱՆ ՊԱՇ­ՏՕ­ՆԱ­ՏԱՐ­ՆԵՐ ՅԱՐ­ԳԱՆ­ՔԻ ՏՈՒՐՔ ՄԱ­ՏՈՒ­ՑԵ­ՑԻՆ

 Անց­եալ դա­րաշր­ջա­նի  մարդ­կու­թեան դէմ գործ­ուած մե­ծա­գոյն ոճի­րի` Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման գոր­ծըն­թա­ցը շա­րու­նա­կա­կան է ու նպա­տա­կա­յին: Ար­դա­րեւ, անց­եալ տա­րի, տար­բեր եր­կիր­նե­րու 20 պաշ­տօ­նա­տար­ներ յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցե­ցին Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կին:...

ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՓՈՔ­ՐԻԿ ԵՐ­ԳԻՉ­ՆԵ­ՐԸ ՃԱ­ՓՈ­ՆՈՒՄ

  ԱՆՆԱ ՀԱՅԿԵԱՆ  Տիգ­րան Հե­քեք­եա­նի ղե­կա­վա­րած ``Հա­յաս­տա­նի Փոք­րիկ Եր­գիչ­ներ`` երգ­չախմ­բի` Ճա­փո­նում ու­նե­ցած փայ­լուն հա­մեր­գա­յին շրջա­գա­յու­թեան մա­սին ար­ձա­գանգնե­րը չեն լռում: Առ այ­սօր հի­ա­ցա­կան քննար­կում­ներ են տար­ւում երաժշ­տա­կան ամե­նա­տար­բեր շրջա­նակ­նե­րում` հայ ան­ուա­նի...
Social profiles