ԼՈՒ­ՐԵՐ ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԷՆ.- ՆՈ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ ՄԸ ՄԵՐ ԵՐԱԺՇ­ՏԱ­ԿԱՆ ԱՇ­ԽԱՐ­ՀԷՆ ՆԵՐՍ

Անս­պա­սե­լի նո­րու­թիւն մը, ան­կաս­կած:  Ո՛չ այն­քան խան­դա­վա­ռու­թեամբ առաջ­նորդ­ուե­ցանք Նիւ Եոր­քի )Մըր­քին( հա­մեր­գաս­րա­հը,  Դեկ­տեմբեր 13ի երե­կոյ­եան:  Հա­մեր­գը կազ­մա­կերպ­ուած էր ``Երի­տա­սարդ հա­մեր­գա­յին տա­ղանդ­ներ``ու շար­քին եւ որ­պէս մաս­նա­կից հայ երա­ժիշտ`  Նա­րեկ Յա­րու­թիւն­եան, որ...
Social profiles