ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՄՕՏ Ա.Մ.Ն.Ի ԴԵՍ­ՊԱՆ ՃՈՆ Ա. ՀԵ­ՖԸՐ­ՆԻ ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒ­ՄԸ ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ԵԻ ՆԻՒ ՃԸՐԶԻԻ ՀԱ­ՅՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԵՏ

 ԳՐԻ­ԳՈՐ Ա. ԳՐԻ­ԳՈՐ­ԵԱՆ Լուսանկարներ` Հէրի Գունտաքճեան Ա.Մ.Ն.ի Արե­ւել­եան Թե­մի բա­րեխ­նամ Առաջ­նորդ Բարձր. Տ. Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եա­նի հրա­ւէ­րով, Ազ­գա­յին Առաջ­նոր­դա­րա­նի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ միու­թիւն­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի եւ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րի եւ շուրջ 150 հան­դի­սա­կան­նե­րի, ներ­կա­յու­թեամբ...
Social profiles